‘Mijn Drentse Commissaris’ slaat aan

HOOGEVEEN

Drenthe zoekt een nieuwe commissaris van de Koning. Met de campagne ‘Mijn Drentse commissaris’ nodigt het Drents parlement iedereen uit om mee te denken. Aan deze oproep wordt massaal gehoor gegeven. Drenthe praat mee.

De campagne startte vrijdag 12 mei op de markt in Emmen. Vertegenwoordigers van het Drents parlement spraken met marktbezoekers over de nieuwe commissaris van de Koning. Dit leverde mooie gesprekken op en 130 ingevulde enquêtes.

Inmiddels hebben ruim 2.000 mensen met de enquête aangegeven wat zij van de nieuwe commissaris van de Koning verwachten. De reacties zijn binnengekomen via onder andere Facebook, Twitter, huis-aan-huisbladen en ons vaste Drentse burgerpanel.

Bij deze campagne heeft het Drents parlement bewust ook sociale media ingezet. En niet zonder succes. Een groot aantal mensen is via Facebook op de hoogte gesteld van de campagne en heeft de enquête ingevuld.

De definitieve resultaten van de enquête worden op vrijdag 2 juni bekendgemaakt. Het Drents parlement neemt alle reacties van inwoners mee bij het schrijven van de profielschets. Een profielschets geeft aan wat voor type commissaris van de Koning Drenthe zoekt. Naast inwoners zijn ook maatschappelijke organisaties, ondernemers en bestuurders uit Drenthe gevraagd mee te denken. Op woensdag 21 juni overhandigt het Drents parlement in een openbare vergadering de profielschets aan de minister van Binnenlandse zaken. Daarna stelt de minister de vacature open.


Auteur

Redacteur