Verdere afname WW in Drenthe

Hoogeveen

 In april nam de WW in Drenthe af tot 14.133 uitkeringen. Met de afname van de WW in april zet de dalende lijn in de WW-ontwikkeling door die begin vorig jaar werd ingezet. Vooral in de bouw vinden mensen weer vaker werk. Met het herstel van de werkgelegenheid nemen ook de kansen op werk in deze branche weer toe.

Eind april telde Drenthe 14.133 WW-uitkeringen. Dat is 5,8% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in april af met 572 uitkeringen (-3,9%). Met de afname van de WW in april zet de dalende lijn in de WW-ontwikkeling door die begin vorig jaar werd ingezet. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Drenthe 12,2% (1.960) minder WW-uitkeringen. WW’ers profiteren van de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt en vinden weer vaker werk. Ongeveer twee derde van de mensen met een WW-uitkering slaagt erin binnen een jaar weer aan het werk te gaan. In de bijlage een uitsplitsing van de WW op sector en per gemeente.

Vooral daling WW in bouw

Vooral de bouw draagt bij aan de afname van het aantal WW-uitkeringen. In april daalde de WW in de Drentse bouwsector met 6,5%. Afgelopen jaar bedroeg de daling zelfs 37%. Van alle beroepsgroepen in de WW vinden mensen met een bouwberoep het vaakst opnieuw werk. De werkhervattingen van bouwpersoneel zijn wel vaak korter dan een jaar. Dit komt vooral omdat er in de wintermaanden minder werk is.

Herstel werkgelegenheid bouw

Na een afname van de werkgelegenheid in de jaren 2010 – 2016, neemt het aantal banen in de bouw weer toe. De banenontwikkeling reageert met vertraging op het aantrekken van de bouwproductie vanaf 2014. Met het herstel van de werkgelegenheid nemen ook de kansen op werk in de bouw weer toe. Momenteel staan in Drenthe bijna 400 bouwvacatures open. Vooral bouwtimmerlui, installatiemonteurs, werkvoorbereiders en monteurs elektrische installaties zijn veelgevraagd. Door het tekort biedt UWV ook trajecten aan waarbij werkzoekenden met behoud van uitkering het vak van asbestverwijderaar, rigger of Revit tekenaar kan leren, gevolgd door een baan bij een werkgever.

Vrijwel overal lichte daling

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind april uit op 401.483. Dat is 4,5% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 414.750. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 3,2% (-13.267). De daling van de WW is in alle regio’s zichtbaar. Een jaar eerder telde Nederland nog 460.521 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 12,8% (-59.038).

Regionale verschillen

In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in april af. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar doet zich overal in het Noorden voor. Zowel in de afgelopen maand als in het afgelopen jaar was de daling van de WW in Friesland en Drenthe sterker dan in Groningen.

Auteur

Marielle de Vries