Wandelexcursie door Fochteloërveen

HUIS TER

HEIDE Zondag 21 mei is de Europese topnatuur jarig. Die dag vieren zowel het netwerk van beschermde gebieden binnen Europa, Natura 2000, als LIFE, het financieringsprogramma van de Europese Unie voor het beschermen en verbeteren van de natuur in Europa, hun 25-jarig bestaan.

Zonder deze bijzondere Europese ondersteuning zou het Dutch Crane Resort, randzone van het Fochteloërveen, er niet zijn geweest. Reden voor een feestje! Daarom organiseert Natuurmonumenten als beheerder van het Fochteloërveen een feestelijke excursie langs bloeiend wollegras en unieke nieuwe natuur. En wel zondag 21 mei om 10.00 uur. Aan de Drentse kant van het Fochteloërveen ligt een groot plangebied; het Dutch Crane Resort. Tijdens deze voorjaars excursie lopen we door nieuwe natuur en genieten van het hoogveengebied. Er is een nieuwe uitkijktoren gebouwd tijdens het project. Vanaf de toren heb je mooi uitzicht over de vernatte voormalige landbouwgronden. Doel was het oppervlak actief groeiend hoogveen en de natte heide te vergroten. De kraanvogels profiteren van dit grote, stille en vernatte gebied. Het Fochteloërveen is een van de 160 Europese top natuurgebieden in Nederland. Net zoals we in Nederland het nationale natuur netwerk kennen, hebben we ook in Europa een netwerk van beschermde natuurgebieden. De zogenaamde Natura 2000 gebieden. 25 Jaar geleden gestart om de teruglopende biodiversiteit een halt toe te roepen. En met succes. Zo zijn er weer broedende kraanvogels in het Fochteloërveen , stuivende duinen in Kennemerland en Voorne, en otters in de Nieuwkoopse plassen.

Geld nodig

Om de bijzondere leefgebieden en dier- en plantensoorten in het Natura 2000-netwerk optimaal te beschermen, is er uiteraard geld nodig. Dat was de aanleiding voor de Europese Unie om 25 jaar geleden het LIFE natuurfonds op te richten. Dat fonds stelt Natuurmonumenten in staat om deze unieke gebieden te herstellen, behouden en te beschermen. Dat landschapsherstel is niet alleen van belang voor dieren en planten, maar ook voor mensen. Met bijvoorbeeld nieuwe wandelpaden, bewegwijzering en informatieborden kan iedereen optimaal genieten van de topnatuur in het gebied. Patrick Nuvelstijn, coördinator internationale zaken bij Natuurmonumenten:” Het mooie aan dit natuurfonds is dat het zorgt voor een vliegwielfunctie. Ook anderen partijen moeten meebetalen aan het project en dat leidt tot veel samenwerking. Een andere voorwaarde is dat je de kennis en ervaringen van het project met andere beheerders uit Europa deelt, zo leren we van elkaar en inspireren we elkaar. Dat leidt al met al tot geweldig mooie resultaten.”

Topnatuur

Dankzij het LIFE programma zijn er al talrijke natuurprojecten uitgevoerd om karakteristieke flora en fauna een duurzame toekomst te geven. Zo is het open duinlandschap in Nationaal Park Zuid-Kennemerland hersteld. Verder heeft Natuurmonumenten dankzij LIFE grote projecten kunnen uitvoeren in onder meer de Duinen van Goeree (ZH), Voornes Duin (ZH), De Wieden (Ov.), Nieuwkoopse Plassen (ZH), Naardermeer (NH), Dwingelderveld (Dr.), Fochteloërveen (Dr.), Hulshorsterzand (Gld), Botshol (Ut.) en Oostelijke Vechtsplassen (NH/Ut.). Natuurmonumenten organiseert in een aantal van deze gebieden excursies in het kader van 25 jaar Euorpese topnatuur. Ook zijn er wandelingen beschikbaar voor mensen die op eigen gelegenheid een gebied willen bezoeken. Kijk op www.natuurmonumenten.nl voor meer informatie. De excursie door Fochteloërveen vertrekt op zondag 21 mei om 10 uur. Het duurt 2 uur. Vertrekpunt is camping de Schuilhoeve, Kolonievaart 3 in Huis Ter Heide, telefoon: 0592 388 269.

Auteur

ggeersing