Drents Archief met lezing over raatakkers in Drenthe

Roden

Raatakkers staan ook wel bekend onder de naam ‘Celtic fields’. Ze vormen een uniek en goed geconserveerd agrarisch cultuurlandschap uit de late prehistorie.

Op diverse plaatsen in de provincie Drenthe zijn uitgestrekte zones met raatakkers bewaard gebleven. Op dinsdagavond 9 mei vertelt archeoloog Stijn Arnoldussen over de laatste opgravingsresultaten. De lezing begint om 19.30 uur in het Drents Archief in Assen. De entree is euro 5. Aanmelden is noodzakelijk via info@drentsarchief.nl of 0592-313523.

Opgravingen

Vaak komen in de buurt van raatakkers groepen grafheuvels voor en binnen de raatakkers werd in de midden- en late ijzertijd ook gewoond. Gek genoeg heeft hun gangbare voorkomen en uitgestrekte omvang niet geleid tot veel gericht archeologisch onderzoek. Het aantal opgravingen dat is uitgevoerd om de gebruikswijze en datering van raatakkers vast te stellen in zeer gering. Toch lijken prachtige reconstructietekeningen te suggereren dat we al veel begrijpen van deze omwalde akkers. In deze lezing zal dr. Stijn Arnoldussen van het Groninger Instituut voor Archeologie ingaan op de resultaten van recente opgravingen van raatakkers in Drenthe en daarbuiten. Hierbij wordt getracht te ontrafelen hoe complexen van tot wel 50 à 100 hectares aan omwalde perkjes konden ontstaan, en in welke periode of periodes de raatakkers in gebruik waren. Zijn opgravingen in de raatakkercomplexen van Zeijen - Noordse veld, Westeinde – Noormansveld en elders in het land nemen daarbij een belangrijke rol in. De lezing wordt gegeven in het kader van de nieuwe Geschiedenis van Drenthe, twee standaardwerken over geschiedenis en archeologie, die dit jaar verschijnen.

Auteur

Albert-Jan Garama