Alle Drentse bibliotheken gecertificeerd

REGIO

De Drentse bibliotheken zijn voor de komende vier jaar opnieuw gecertificeerd door Stichting Certificering Openbare Bibliotheken. Een belangrijke mijlpaal, zowel voor de Bibliotheek als voor haar klanten.

Als gecertificeerde organisatie neemt de Bibliotheek volwaardig deel aan het landelijke bibliothekennetwerk. Dat brengt algemene kwaliteitsverbetering met zich mee en verbetering van de dienstverlening aan klanten, bijvoorbeeld door toegang tot e-books. Toetsing van de Drentse bibliotheken stond centraal tijdens de uitgebreide audit in december. De auditoren voerden verschillende gesprekken met onder andere onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties en gemeenten en vormden op basis daarvan een oordeel over de strategie, werkwijze, het imago en de toekomstgerichtheid van de Drentse bibliotheken. Op basis hiervan hebben ze bij het doorlichten van negen deelgebieden geconstateerd dat alle bibliotheken aan de normen voldoen. De samenwerkingspartners en de gemeenten zijn duidelijk in hun oordeel over de samenwerking met en het belang van de Bibliotheek in de samenleving. De focus voor vrijwel alle bibliotheken is gelijk: werken aan persoonlijke ontwikkeling, vergroten van basisvaardigheden, bevorderen van geletterdheid en bijdragen aan een vitaal Drenthe.

Sterke positie

In Drenthe is sprake van ‘een historisch sterke positie met een stevige schaal’ concludeert de auditcommissie. Een van de sterke punten binnen het Drentse bibliothekennetwerk is het ‘1 pas-1 tarief-principe’. Dat betekent dat alle bibliotheekleden met dezelfde pas tegen hetzelfde tarief gebruik maken van de producten en diensten van alle bibliotheken in Drenthe. Er is één catalogus, één collectie en leden kunnen halen en brengen waar ze willen. De auditoren hebben Bibliotheek Hoogeveen als ‘toekomstbestendig’ beoordeeld. Bij de plattelandsbibliotheken werd gesproken over ‘jonge, goedgeschoolde medewerkers die alom zichtbaar waren en energie gaven aan niet alleen hun eigen omgeving maar ook aan de bezoekers’. Bibliotheek Assen en Bibliotheek Emmen scoorden bovendien lof in de vorm van een ‘good practice’. Bibliotheek Assen omdat zij bovengemiddeld voldoet aan de norm voor leiderschap en dienstverlening, Bibliotheek Emmen vanwege haar unieke samenwerking met het Esdal College VMBO in Klazienaveen in het wegwerken van leesachterstanden.

Auteur

ggeersing