Gevangenismuseum zoekt rondleiders

VEENHUIZEN

Voor wie op zoek is naar boeiend vrijwilligerswerk: binnenkort start een nieuw opleidingstraject voor rondleiders. Het museum zoekt daar nog een aantal enthousiaste vrijwilligers voor.

Vrijwilligers zijn de kurk waar het Gevangenismuseum op drijft. Zij vormen een hechte, enthousiaste en gemotiveerde groep van ca 130 mensen, die op verschillende gebieden werkzaam zijn in het museum, zowel voor als achter de schermen. De rondleider ontvangt en begeleidt groepen tijdens hun bezoek. Hij/zij geeft uitleg bij de vaste en tijdelijke presentaties, gidst op de Boevenbus tijdens de rondrit door Veenhuizen en leidt rond in de voormalige strafgevangenis de Rode Pannen. Zo nu en dan vervult de rondleider ook een suppoostfunctie in de expositieruimte. Voor een rondleider aan de slag kan, is er een uitgebreid opleidingstraject doorlopen. Het eerste deel van dit traject bestaat uit 9 à 10 bijeenkomsten van ca 3 uur op doordeweekse dagen. Dit deel wordt begeleid door vrijwilligerscoördinator Anne van Schepen en educatief medewerker Inge van de Graaf. We starten hiermee in de tweede helft van maart en ronden half juli af. Daarna volgt een periode waarin de aspirant rondleider wordt begeleid door een ervaren rondleider om zich de fijne kneepjes van het vak eigen te kunnen maken. Het gehele opleidingstraject wordt afgesloten met een proeve van kunnen.

Aspirant

Wie belangstelling heeft voor de geschiedenis van detentie en gedetineerden, voor de geschiedenis van Veenhuizen én het leuk vindt om met verschillende groepen te werken, is van harte uitgenodigd zich aan te melden als aspirant rondleider. Voor informatie over het Gevangenismuseum zie www.gevangenismuseum.nl. Voor vragen of aanmelding kan contact worden opgenomen met Anne van Schepen, vrijwilligerscoördinator. Hij is telefonisch bereikbaar op nr. 0592-304482, of via de mail: a.vanschepen@gevangenismuseum.nl.

Auteur

ggeersing