Groen licht voor We the North

Roden

Minister van OCW Jet Bussemaker en zeven bestuurders van de noordelijke overheden (de provincies Drenthe / Groningen / Fryslân en de steden Assen / Emmen / Groningen / Leeuwarden) te Leeuwarden hebben deze week het Cultuurconvenant Noord-Nederland voor de periode 2017 – 2020 ondertekend.

Het nieuwe noordelijk cultuurprogramma “We the North” maakt belangrijk onderdeel uit van dit convenant. In het convenant zijn de afspraken vastgelegd tussen het ministerie en de noordelijke overheden ten aanzien van algemeen (Rijks)cultuurbeleid en het culturele beleidsprogramma “We the North”. Het raamprogramma We the North beschrijft drie programmalijnen, te weten Innovatie, Talentontwikkeling en Stad & Regio. Het Noordelijk Overleg Cultuur heeft samen met SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland) met veel succes een intensieve lobby gevoerd voor het noordelijke experimenteerprogramma. We the North wordt landelijk met grote belangstelling gevolgd. Voor het vierjarige noordelijke cultuurprogramma We the North is door de drie noordelijke provincies en de steden Groningen, Leeuwarden, Emmen en Assen een gezamenlijk bedrag van € 2.400.000 beschikbaar gesteld. Dit budget wordt in een gezamenlijk fonds gestort, naast de zeven afzonderlijke reguliere cultuurbudgetten. Het fonds wordt gericht ingezet op noordelijke experimenten. Culturele Regio Noord Nederland Aanleiding voor een noordelijk cultuurprogramma is de in de regio bestaande wens tot samenwerking en versterking van de culturele sector en de aanbeveling van de Raad voor Cultuur (april 2015, publicatie Agenda Cultuur 2017-2020 en verder) om het huidige cultuurbestel te herijken. De Raad oppert een mogelijke ‘omkering’ van het bestel. Daarin doet niet het Rijk de eerste zet door de basisinfrastructuur (BIS) te benoemen, maar bepalen zogenaamde ‘stedelijke regio’s’ als eerste hun eigen regionale cultuurbeleid en gewenste infrastructuur. In het noorden hebben wij in 2015 deze gedachte opgepakt en aangeboden te fungeren als culturele ‘experimenteerregio’ in de periode 2017- 2020. Omdat wij elkaar in noord Nederland goed weten te vinden, zowel in het culturele veld als bij de overheden, hebben wij onszelf benoemd tot de Culturele Regio Noord Nederland en de contouren van het gezamenlijk experimenteerprogramma We the North ontwikkeld.

Auteur

Albert-Jan Garama