Oproep Drentse Talentprijs Cultuur

Roden

Begin volgend jaar wordt voor de zevende keer de Drentse Talentprijs Cultuur uitgereikt. Deze prijs is een blijk van waardering en een stimulans voor cultureel talent in Drenthe.

K&C is op zoek naar kandidaten die dit jaar een bijzondere culturele prestatie hebben geleverd en voor deze prijs in aanmerking komen. Het voordragen van kandidaten kan tot 10 januari 2017 via helma@kcdr.nl. De winnaar van de Drentse Talentprijs Cultuur ontvangt een prijs van 2500 euro en een sculptuur. Zie www.kcdr.nl Drenthe kent veel talenten op het gebied van muziek, dans en bijvoorbeeld beeldende kunst. Als zij in 2016 een bijzondere artistieke prestatie hebben geleverd of zich op bijzondere wijze hebben onderscheiden komen zij in aanmerking voor de prijs. Niet alleen individuen ook groepen maken kans op de prijs. Te denken valt aan dansgroepen, koren en muziekverenigingen. Een deskundige jury kiest begin volgend jaar uit alle aanmeldingen drie genomineerden. Deze kandidaten worden voorgelegd aan een landelijke jury die de uiteindelijke winnaar aanwijst. Vorig jaar kende de Drentse Talentprijs Cultuur een malig twee winnaars. Jante Wortel uit Assen won de prijs voor haar bijzondere literaire verhalen en Arjan Linker uit Nieuw-Amsterdam won een prijs voor zijn muzikale prestaties en zijn compositie voor het Metropole Orkest. K&C wil als expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur het talent in Drenthe zichtbaar maken. Het uitreiken van de Drentse Talentprijs Cultuur is één van de middelen.

Auteur

Albert-Jan Garama