Extra geld Oktobermaand

HOOGEVEEN

it plan is bedoeld om kinderen, die doorgaans moeilijker te bereiken zijn, actiever bij cultuur te betrekken.

Het project is een van de vijf projecten die zijn ingediend naar aanleiding van een oproep van gedeputeerde Cees Bijl. Gedeputeerde Bijl: ,,De diverse culturele instellingen in Drenthe gaan steeds meer samenwerken. Dat kan ik alleen maar toejuichen. Daarom is het idee ontstaan om de grote culturele instellingen in Drenthe uit te dagen om met een plan te komen om in gezamenlijkheid de cultuurparticipatie van kinderen te vergroten. Binnen het voorstel van Oktobermaand Kindermaand komen samenwerking, kennisdeling en innovatie samen. In totaal zijn vijf plannen ingediend. Via een stemronde kozen de culturele instellingen zelf voor het plan voor Oktobermaand Kindermaand.’’

Het idee voor uitbreiding van Oktobermaand Kindermaand komt van K&C en het Drents Museum. Zij richten zich volgend jaar op kinderen die normaal niet zo snel meedoen aan culturele activiteiten. Marieke Vegt, directeur van K&C, ,,Ruim 12.000 kinderen doen mee met Oktobermaand Kindermaand. Een geweldig bereik maar toch is er nog een grote groep voor wie kunst en cultuur niet vanzelfsprekend zijn. We willen deze kinderen in hun eigen omgeving laten ervaren dat kunst maken of bekijken heel leuk is. Zo kunnen we met het Drents Museum een expositie inrichten in een kantine van een voetbalclub met een schilderschietworkshop, waaraan niet alleen kinderen maar ook de ouders kunnen deelnemen.’’

De organisaties hebben zelf in goed overleg de verschillende projecten beoordeeld. Ze zien veel samenwerkingsmogelijkheden en hebben er nu voor gekozen samen het project Oktobermaand kindermaand uit te breiden.


Auteur

Redacteur