Schaarste even terug in Veenhuizen

VEENHUIZEN

Het Derde gesticht in ruim een eeuw. Muziek, fabels en feiten over het bewaren van voeding in tijden van schaarste.

Zondag 21 augustus van 11.00-16.00 uur worden bezoekers meegenomen op een reis door het derde gesticht in Veenhuizen , met muziek en verhalen en een proeverij uit de keuken van schaarste in tijden van het derde gesticht in Veenhuizen. Waar mensen leven wordt gegeten. Veel is er geschreven over wat er in Veenhuizen in het derde gesticht zoal ter tafel kwam, weinig hoe het vanuit het veld op tafel kwam en hoe het werd bewaard. Bodemvondsten vertellen hoe en wat er geconserveerd werd. Immers, op bijzondere dagen – bij geboorte, doop, trouw en rouw – of feestdagen als Kerstmis, Pasen en Pinksteren moest er ook in het derde gesticht bijzonder eten op tafel komen. "Voor dergelijke gelegenheden moest er uiteraard wel voedsel in voorraad zijn. Daarom moest er in oogst- en jachtperioden veel tegelijkertijd verwerkt worden. Het overdragen van kennis over het conserveren van landbouwgewassen is echter in onbruik geraakt. We leren niet meer hoe ons voedsel te bewaren voor tijden dat er een schaarste is. Kennis over de herkomst van ons voedsel is tegenwoordig even belangrijk als het conserveren van ons eten", vertelt Carolina Verhoeven van De Landskeuken. Naast het culinair historisch erfgoed verzorgen Imke en Ruben Visser-Gerritsen het historisch kookgedeelte info@puurculivents.nl en treedt de band 'Kapriol' op met dansmuziek (meer info: marianta@xs4all.nl www.marianta.nl). 'Schaarste in de Keuken' in het derde gesticht wordt mede georganiseerd door het Culinair Erfgoedcentrum. Informatie: www.culinairerfgoedcentrum.nl Het evenement is bij Coco Maria, Stoomweg 3 in Veenhuizen (info: heinmoes@cocomaria.nl of bel 06-53354278 of zie www.cocomaria.nl).

Auteur

ggeersing