Veel diversiteit in Galerie Huis ter Heide

HUIS TER

HEIDE Galerie Huis ter Heide opent zondag 3 juli een nieuwe expositie met weer veel, heel divers werk van gastkunstenaars en leden van het collectief.

Belangstellenden zijn vanaf 14.00 uur welkom om bij de opening aanwezig te zijn. De nieuwe expositie loopt van zondag 3 juli tot en met zondag 28 augustus en omvat fotografie, schilderijen, sieraden, glaskunst, beelden en keramiek. De gasten in de galerie in de maanden juli en augustus zijn Frederiek Wolters, Lydia klomp, Jolanda Kieneker en Rieke de Graaff. Rieke de Graaff maakt beelden van keramiek uit verschillende gedraaide onderdelen die ze versnijdt en verder bewerkt om dan weer samen te voegen tot één geheel. Om de strakke vormen te krijgen die haar stijl kenmerken draait ze alle onderdelen van een figuur op een draaischijf. Tijdens het werk groeit het beeld naar zijn eindvorm van dieren en mensfiguren. Ze zet deze dieren en mensfiguren op humorvolle wijze neer met de bedoeling een glimlach op te roepen. Haar inspiratiebron is de mensen om haar heen. De beelden bewerkt ze met glazuren, engobes, oxides en pigmenten.

Klei

Al van jongs af aan is Lydia Klomp creatief bezig. Haar liefde voor klei ontstond door vriend en leraar voor sculptuur G. Zuiderwijk, die haar het vormgeven en glazuren van sculpturen heeft bijgebracht. Ze werkt met gepolychromeerde grove chamotte. Haar werk is voornamelijk figuratief en realistisch. Samenzijn en saamhorigheid van de mens geven Lydia volop inspiratie. De sculpturen zijn vaak uitingen van haar binnenwereld, de dingen, die in haar leven. Zelf zegt Lydia 'dat ze elke dag even het gevoel van klei in haar vingers moet voelen'. Jolanda Kieneker is geboeid door de mens en die speelt daarom van klein tot groot de hoofdrol. Ze is geboeid door al die unieke gezichten met hun eigen schoonheid en emotie. Haar liefde voor het schilderen komt juist daarin tot uiting, in het portret en in het schilderen van een model.

Keramiek

Kieneker's portretten in olieverf kenmerken zich door een licht palet en een losse verftoets waarmee zij een poëtische sfeer weet te scheppen. In haar vrije werk gaat ze het portret voorbij en maakt ze de sprong van het individuele naar het universele. Frederiek Wolters maakt geabstraheerde mensbeelden in wit keramiek. Haar beelden van witte klei zijn 20 tot ± 50 cm. groot. Het zijn geabstraheerde mensbeelden, met een nadruk op het visuele spel van lijnen en vlakken waardoor ze steeds opnieuw wordt geboeid. Haar handen volgen de structuur van de klei en zo ontstaan verrassende vormen met slechts een vage herinnering aan wie ze ooit waren. Nieuwe figuren komen naar voren door een wisselwerking tussen beeld en lijn, vlak en ruimte. Het bekende is onbekend geworden en krijgt een eigen betekenis in een heldere, strakke beeldtaal.

Auteur

ggeersing