Innerlijk Besef met themadag in Zeijen

ZEIJEN

Ad Broere en Martijn van Staveren bespreken 19 maart het thema: Geld, Macht, Onmacht en Oplossingen; een uitweg uit de macht van het financiële systeem.

Deze themadag begint om 10.30 uur in Zalencentrum Hingstman te Zeijen en is van Stichting Innerlijk Besef Norg. De entreeprijs is euro 40, voor donateurs euro 30, jongeren tot 22 jaar euro 25. Reserveren is verplicht, tot uiterlijk 15 maart. Dit kan online via de website. Zie ook www.innerlijk-besef.nl. Over het thema en de sprekers Het financiële stelsel met zijn banken, beurzen en belastingen werkt ongelijkheid in de hand. Het knoopt aan bij de slechtste eigenschappen van de mens, zoals hebzucht en het streven naar macht. Als je er goed over nadenkt, dan is het verbijsterend hoe zo'n voor het grootste deel van de mensheid slecht en destructief systeem het zo lang heeft kunnen volhouden. In deze tijd gaan steeds meer mensen inzien dat het afgelopen moet zijn met de dominantie van het geld als we een menswaardige samenleving tot ontwikkeling willen doen komen. Martijn van Staveren en Ad Broere lichten op deze themadag toe hoe het volgens hen mogelijk is geweest dat dit financiële systeem tot ontwikkeling heeft kunnen komen. Zij gaan in op de bepalende invloed die van buitenaf op de mensheid is uitgeoefend door entiteiten die in de Gnostieke geschriften van Nag Hammadi Archonten (=wereldheersers) worden genoemd. Een invloed die niet op het welzijn van de mensheid, maar al sinds onheugelijke tijden op onderwerping is gericht. Het opwekken van hebzucht door geld - goud, zilver en andere kostbaarheden- is daarbij een beproefd onderdrukkingsmiddel. De waarheid over het systeem is onthutsend en anders dan wat ons wordt voorgehouden. Je wordt ingelicht over die onthutsende waarheid, omdat alleen inzicht en begrip ertoe kan leiden dat wij ons van onderen op gaan bevrijden van de klemmende greep van de wereldheersers.

Auteur

Albert-Jan Garama