Meer WW-uitkeringen in Drenthe

ASSEN

 Het economisch herstel blijkt nog niet uit de ontwikkeling van de WW.

In januari 2016 nam de WW in Drenthe opnieuw toe tot 16.400 uitkeringen. Naast jaarlijks terugkerende seizoenseffecten speelt de invoering van de Wet werk en zekerheid een rol. Wel werden in januari minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt dan een jaar eerder.

Verdere stijging WW in Drenthe

Eind januari 2015 telde Drenthe 16.392 WW-uitkeringen. Dat is 6,6% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in januari toe met 1.079 uitkeringen (7,0%). Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Drenthe 3,5% (551) meer WW-uitkeringen.

Wet werk en zekerheid

Hoewel er sprake is van economisch herstel, blijkt dit niet uit de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen. Deze laat sinds enige maanden weer een stijgend verloop zien. Naast normale, jaarlijks terugkerende seizoenseffecten, speelt de invoering van de Wet werk en zekerheid hierin een rol. Door deze wetswijziging is het eerder lonend om vanuit de WW te gaan werken voor een lager salaris. Mensen die tegen lager loon gaan werken, behouden een aanvulling uit de WW. Bovendien wordt het recht op uitkering pas beëindigd wanneer vaststaat dat er volgens de wet voldoende inkomsten zijn. Hierdoor blijft een groeiende groep langer meetellen in de WW-statistieken.

Minder nieuwe WW-uitkeringen

De ontwikkeling van nieuwe WW-uitkeringen geeft een beeld van de dynamiek op de arbeidsmarkt. In Drenthe werden in januari 2016 minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt dan een jaar eerder. Deze daling doet zich vooral voor in zorg & welzijn, bij woonbegeleiders, helpenden thuiszorg, doktersassistenten en verpleegkundigen. De onrust in deze sector als gevolg van bezuinigingen en reorganisaties lijkt hiermee wat weg te ebben. Door de aantrekkende economie profiteren ook andere sectoren. Zo werden er minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt aan mensen uit sectoren als handel, industrie en uitzendbureaus.

Stijging WW in geheel Nederland

In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind januari uit op 464.745. Dat is 5,2% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 445.879. In de afgelopen maand steeg het aantal WW-uitkeringen landelijk met 4,2% (18.866). Alle provincies laten een stijging van de WW zien. Een jaar eerder waren er 457.614 WW-uitkeringen. Daarmee steeg het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 1,6% (7.131).

Regionale verschillen

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de andere noordelijke provincies geven een vergelijkbaar beeld. Vooral Drenthe en Groningen laten in januari de sterkste stijging in WW-uitkeringen zien. In Friesland nam de WW minder sterk toe. Ten opzichte van een jaar eerder steeg het aantal WW-uitkeringen in Groningen en Drenthe, terwijl de WW in Friesland stabiliseerde. UWV verstrekte eind januari in de provincie Groningen 17.277 WW-uitkeringen; 6,9% meer dan vorige maand. In Groningen was er het afgelopen jaar sprake van een toename van 1,5%. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is in januari met 6,2% gestegen naar 21.547. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een stabilisatie.

Auteur

Karin Weijs