Samenwerking IC’s Martini en Wilhelmina Ziekenhuis

Groningen

De Intensive Care-afdelingen van het Martini Ziekenhuis in Groningen en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen gaan nauwer samenwerken.

De beide ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over onderlinge consultatie tussen intensivisten. Hierdoor kunnen beide ziekenhuizen de beschikbaarheid van hoogwaardige Intensive Care in de regio garanderen.

Lopende samenwerking

De gemaakte afspraken zijn een belangrijke stap in het uitbreiden van de al langer lopende samenwerking tussen het Martini Ziekenhuis en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). Deze samenwerking heeft als doel om zowel brede basiszorg als meer specialistische, topklinische zorg toegankelijk te houden voor patiënten in de regio’s Groningen en Assen.

Intensive Care

Intensive Care is de zorg voor patiënten met een levensbedreigende aandoening. Een Intensive Care-afdeling beschikt over geavanceerde mogelijkheden om hartslag, bloeddruk en ademhaling te meten en te bewaken. Als het nodig is kunnen vitale orgaanfuncties deels worden overgenomen door ondersteunende machines, zoals voor beademing en nierdialyse.

Kritische functie

Een kritische functie als de IC bepaalt in hoge mate welke andere zorgfuncties een ziekenhuis kan aanbieden. Voor sommige behandelingen van specialismen als Chirurgie en Maag-Darm-Leverziekten maar ook voor Verloskunde en de Spoedeisende Hulp, is het een vereiste om een hoogwaardige IC in de directe nabijheid te hebben.

Uitwisseling expertise

De uitwisseling van expertise vindt bijvoorbeeld plaats via telefonisch overleg tussen intensivisten of door samenwerking ter plaatse. Zo kunnen beide IC’s op het juiste moment de benodigde bemensing en maximale kwaliteit bieden.

Regionale afspraken

Beide ziekenhuizen volgen verder de regionale afspraken die al gemaakt zijn in de Samenwerkingsovereenkomst Intensive Care-behandeling Ziekenhuizen regio Noordoost-Nederland. Daarnaast is het uitgangspunt dat beide partijen werken conform de eisen van de CBO-richtlijn 'Organisatie en werkwijze Intensive Care-afdelingen voor volwassenen in Nederland (2006)' en de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt aan regionale samenwerking op het gebied van Intensive Care.

Auteur

Marc Jansen