Welkomdiensten Jozefkerk met dominee Gert Hutten

ASSEN

Op zondag 25 november zal er in de Jozefkerk weer een Welkomdienst worden gehouden. Voorganger in deze dienst zal zijn dominee. Gert Hutten uit Arnhem. Het thema is: Leef vrij.

Vocale medewerking wordt verleend door het Chr. Gemengd Koor Glorify uit Meppel onder leiding van Jaap Kramer. Hij is ook de begeleider op piano. Het orgel wordt bespeeld door Gerwin van der Plaats. De liederen, die gezongen worden, sluiten zoveel mogelijk aan bij het thema. Iedereen is van harte welkom. De dienst begint om 19.00 uur. Voorafgaand is er samenzang. Die begint om 18.45 uur.