Assen voorzien van duurzame energie

ASSEN

Het geheel nieuw ingerichte steunpunt van de Energiecoöperatie duurzaam Assen in warenhuis Vanderveen is vrijdag geopend door wethouder Gea Smith. Inwoners uit Assen kunnen bij het steunpunt terecht voor advies en ondersteuning.

Dit geldt zowel voor het collectief in eigen buurt ontwikkelen van plannen voor duurzame energieopwekking als voor het collectief energieneutraal maken van de eigen huishoudens. Daarnaast is de winkel het steunpunt voor burgerparticipatie bij grootschaliger opwekprojecten. Het steunpunt voor lokale duurzame energie is gevestigd op de eerste verdieping van warenhuis Vanderveen. Met de nieuwe energiewinkel hoopt de energiecoöperatie nog meer mensen te bereiken en enthousiast te maken voor lokaal en duurzaam opgewekte energie.

Initiatiefnemers van de Energiecoöperatie duurzaam Assen zijn Erik Postema en Tom Verloop. Ze kwamen elkaar tegen bij Drenthe in Transitie, waar ook Vanderveen was. ‘Erik en ik hadden beiden het idee om een dergelijk initiatief te beginnen en besloten de krachten te bundelen’, zegt Verloop. Twee jaar geleden begon het met de collectieve zonne-energie installatie met 213 panelen op het dak van Vanderveen. ‘Dit is met maatschappelijke middelen gerealiseerd en de mensen nemen ook zelf de opgewekte stroom af.’

De energiecoöperatie heeft plannen in voorbereiding om meer daken te beleggen met zonnepanelen en daarmee meer huishoudens en bedrijven in Assen te voorzien van duurzame energie en ook te laten delen in de opbrengsten ervan. Dit is vooral bedoeld voor inwoners die zelf geen mogelijkheden hebben om energie op hun eigen dak op te wekken. Bijvoorbeeld bewoners van appartementen en monumentale panden of voor mensen met een kleine beurs.

‘We doen het met lokale inzet van bedrijven en burgers. Het verdiende geld komt ook lokaal weer terug. Dus zeg maar circulatie van energie en geld. Dit geld staat de leden ter beschikking; die bepalen samen met het bestuur van de coöperatie wat ermee gebeurt. Dit is altijd iets duurzaams, zoals nieuwe opwekprojecten of iets om aan de leefbaarheid van buurten te verbeteren door bepaalde voorzieningen of het energie neutraal maken van de buurt. Het lokale en sociale aspect is heel belangrijk. Lokaal het verschil maken in de transitie van fossiel naar fossielvrij.’

De initiatieven kunnen individueel of collectief zijn. Je kan denken aan een collectief warmtenet of een buurt die een subcoöperatie opricht. Dit steunen wij met advies en hulp bij bijvoorbeeld het aanvragen van de benodigde vergunningen’, zegt Bram Busstra, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Energiecoöperatie duurzaam Assen. ‘Dit geeft de tijd aan startende initiatieven om een verdienmodel te ontdekken, dat neemt tijd. De eerste fase kunnen we ook meehelpen een structuur te ontwikkelen.’

De energiecoöperatie heeft ook een eigen energiebedrijf, Energie VanOns. ‘De lokaal opgewekte energie wordt lokaal verkocht. Voor elke klant die we aanbrengen bij Energie VanOns krijgen we een vergoeding en dat helpt ons weer extra vet op de botten te krijgen om nieuwe projecten te starten. We nodigen mensen dan ook uit om bij ons langs te komen of zich op de website aan te melden als klant. Lid worden kan ook voor 20 euro.’

Busstra en Verloop hebben ook nog wel wat andere tips. ‘Het grootste deel van de energierekening is niet het stroomverbruik, maar het gasverbruik. Je kunt per maand al wat besparen door goed naar afstelling van de cv-installatie te kijken. Dat levert direct wat op. Het is belangrijk om mensen te laten zien, dat je met eenvoudige middelen kunt beginnen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar innovatie wat betreft energiezuinige apparatuur. Wij houden de leden zo goed mogelijk op de hoogte hiervan, want er zal de komende jaren veel gebeuren op energiegebied. Natuurlijk kunnen mensen ook naar ons toekomen om hun eigen tips door te geven die we weer op ons platform kunnen delen. Wij zijn volstrekt onafhankelijk. We zijn zelf destijds met nul euro begonnen en hebben alles zelf opgebouwd.’

Voor meer informatie over de Energiecoöperatie kijk op http://www.ecduurzaamassen.nlof kom langs op de eerste etage bij warenhuis Vanderveen. Het steunpunt bevindt zich tegenover de Hubo.