Interviews over zin in werk

Rolde

Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven. Betaald of onbetaald. Het kan zin en invulling aan ons bestaan geven. Maar het kan ons ook op de nek zitten. In vier verschillende bijeenkomsten gaat ds. Jan Bos van de Jacobuskerk in Rolde in gesprek met vier mensen uit zijn dorp over het werk dat zij doen.

Wat houdt hun werk in, wat motiveert hen, wat zijn de mooiste kanten, wat zijn de moeites in hun werk? Hebben zij bepaalde onderliggende idealen in het werk dat ze doen en zo ja, waar komen die vandaan? Een openbaar interview over zin, idealen en werk.

Eigenaar sportschool

Op maandag 15 oktober is Daoud Rahimi, eigenaar van een sportschool in Rolde de eerste die wordt geïnterviewd. Iedereen is welkom om dit gesprek bij te wonen. Het gesprek vindt plaats in een zaal van de Boerhoorn in Rolde, Zuides 6a en duurt van 20.15 tot 21.15 uur. Vanzelfsprekend kunnen ook de gasten vragen stellen. De entree is gratis.

De volgende interviews in de serie zijn op 12 november (Elmar en Jordi Katerberg, begeleiders bij de Trans), 14 januari 2019 (bakker Ko Pots) en 11 februari (boerin Giske Warringa).

Meer informatie is verkrijgbaar bij ds. Jan Bos (0612256588)