Veel belangstelling voor tiny houses in Tynaarlo

Tynaarlo

Net voor de zomer heeft de raadsfractie van PvdA Tynaarlo een oproep uitgedaan: wie heeft er belangstelling voor een tiny house in Tynaarlo? Een kleine 120 reacties kwamen binnen. Er is veel belangstelling voor dit woonconcept, bij voorkeur in permanente vorm.

De geïnteresseerden willen kleiner, meer betaalbaar en duurzaam wonen. De resultaten van de inventarisatie worden aangeboden aan het College van BenW van Tynaarlo. Direct na de oproep kwamen de eerste enthousiaste reacties binnen: van starters tot senioren is er veel interesse in een tiny house in Tynaarlo.

In of bij grote kernen

Om meer zicht te krijgen op de precieze woonwensen heeft PvdA Tynaarlo de geïnteresseerden een schriftelijke enquête gestuurd; hierop kwam een respons van 80 procent. Het geeft aan dat veel mensen deze manier van wonen serieus overwegen. Ze doen dat het liefst in permanente vorm, in of bij de grote kernen Zuidlaren, Eelde/Paterswolde en Vries. Er is een voorkeur om bepaalde gemeenschappelijke voorzieningen te delen met anderen. Het gewenste woonoppervlakte varieert van 15 tot 50 m2, op kleine en grotere kavels. Veel belangstellenden willen duurzaam of zelfs zelfvoorzienend gaan wonen.

Volop kansen

De uitkomsten van de inventarisatie geven volgens de PvdA aan dat er volop kansen zijn om een of meerdere projecten met tiny houses te realiseren in Tynaarlo. Deze manier van wonen kan voorzien in de groeiende vraag naar betaalbaar wonen en sluit ook aan op de ambitie van de gemeente Tynaarlo om initiatieven vanuit de samenleving te begeleiden richting concrete plannen.

Informatiebijeenkomst

De resultaten van het onderzoek worden op korte termijn aangeboden aan wethouder Pepijn Vemer (Wonen) van de gemeente Tynaarlo. De PvdA Tynaarlo gaat voor alle belangstellenden een informatiebijeenkomst organiseren, waarbij verder gesproken kan worden over de woonwensen en hoe daar invulling aan kan worden gegeven.