Hanzehogeschool aan de slag met Asser binnenstad

ASSEN

Negentien studenten van de minor Retailing and Franchising van de Hanzehogeschool Groningen gaan de komende maanden aan de slag met de Asser binnenstad.

Met de Binnenstadsvisie als basis werken zij onder meer concreet uit hoe succesvolle voorbeelden uit andere steden naar Assen vertaald kunnen worden. Dit alles met als doel bezoekers van Assen nog meer te verrassen. Zij doen dit in nauwe samenwerking met alle partijen binnen Vaart in Assen en de gemeente Assen.

De studenten werken vanuit Lab/Innovatiewerkplaats Ontdekkingsstraten. Op dinsdag 11 september vond de officiële aftrap van het lab/IWP Ontdekkingsstraten plaats in het bijzijn van wethouder Roald Leemrijse en de voorzitter van Vaart in Assen Henk van Hooft. Lector Alexander Grit overhandigde beide bestuurders het vignet Ontdekkingsstraten. Dit is een visiedocument met de samenwerking tussen alle partners als uitgangspunt.

Het project Ontdekkingsstraten wordt geïnitieerd vanuit het Lectoraat Ondernemen in

Verandering, een lectoraat van het Alfa-college en de Hanzehogeschool Groningen.