Tynaarlo introduceert ‘Verzilverlening’

TYNAARLO

Na vragen van de PvdA heeft het college van B&W bekend gemaakt de ‘Verzilverlening’ in Tynaarlo te introduceren. Met deze lening kunnen eigenaren van een woning de overwaarde hiervan gebruiken om de woning aan te passen. Ook wordt in Tynaarlo op korte termijn de Blijverslening geïntroduceerd en wordt de starterslening opnieuw ingevoerd. Volgens de PvdA zijn dit prima middelen voor jonge en oudere inwoners om hun woonsituatie te verbeteren. In het najaar van 2015 is op initiatief van de PvdA een motie in de gemeenteraad van Tynaarlo aangenomen om de introductie van de Blijverslening in het woonbeleid van de gemeente te onderzoeken.

Met deze lening, die ontwikkeld is door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), kunnen oudere eigenaar-bewoners hun woning aanpassen of zelfs levensloopbestendig maken. Inmiddels heeft de SVn alweer een nieuw product ontwikkeld: de Verzilverlening. Hiermee kunnen eigenaren van woningen de overwaarde gebruiken om de woning aan te passen, zodat ze daar comfortabel, duurzaam en veilig kunnen blijven wonen – aanvullend op de Blijverslening.

De PvdA-fractie heeft het college van B&W gevraagd naar de status van de Blijverslening; hoe staat het met de invoering? Uit de antwoorden van B&W blijkt dat het college nog voor de zomer van 2018 een positief besluit neemt over de (her)invoering van de starters-, Blijvers- en Verzilverlening. Volgens de PvdA een prima ontwikkeling: op deze manier kunnen zowel jongeren als ouderen zelf aan hun woonsituatie werken, met steun van de gemeente.