Vakantiegeld Samen Delen

ASSEN

In de maand mei krijgt een groot deel van onze samenleving vakantiegeld. Een gewaardeerde bron van inkomsten.

Een diaconale werkgroep binnen de Protestantse Gemeente Assen en de Caritasinstelling van de Rooms Katholieke Parochie organiseert in deze maand de jaarlijkse Aktie Vakantiegeld Samen Delen. Broer Roorda en Gerard Klein Koerkamp vertegenwoordigen de beide kerkelijke instellingen.

Beide heren vertellen dat deze actie begin 2000 in Assen is ontstaan vanuit het gegeven dat het voor mensen met een minimuminkomen financieel vaak niet haalbaar is om met vakantie te gaan. ‘Wij willen de mensen bewust maken van de grote verschillen die er in onze samenleving zijn en die alleen maar groter worden. Want juist bij het wel of niet op vakantie kunnen gaan, komen de inkomensverschillen vaak schrijnend aan het licht. Het kan een feest zijn om eens onbezorgd, al is dat maar voor een paar dagen, vakantie te vieren.’

Solidariteit

Het doel van deze actie is om dat mogelijk te maken. Tegelijkertijd wordt daarmee gemikt op een actieve solidariteit: mensen met een hoger inkomen en vaak met meer vakantiegeld worden uitgenodigd om een klein deel van hun vakantiegeld te delen met wie weinig hebben.

In 2017 waren er 177 gevers en 77 ontvangers, vaak eenoudergezinnen met kinderen. Met de ingezamelde donaties van de kerkmensen en mede dankzij bijdragen van de Centrale Diaconie van de PGA en de Caritasinstelling van de R.-K. Parochie kon een bedrag van 22.000 euro worden verdeeld.

Ondersteuning

‘In kerkelijke kring voeren wij al jarenlang deze actie om te geven en te ontvangen. Ook veel mensen van buiten onze kerkelijke kring in Assen ontvangen een deel van het ingezamelde vakantiegeld. Dat is diaconale ondersteuning in de buurt en dichtbij. Maar wij willen wel wat meer naar buiten treden met onze actie. Dat betekent ook werken aan een bewustwordingsproces om mensen te attenderen op de grote verschillen in onze samenleving. Het is jammer dat de burgerlijke gemeente dat niet kan oplossen. De burgerlijke gemeente kent haar eigen regels, die ook vooral vanuit de landelijke overheid worden bepaald. En, zeker is het ook een normale taak van de overheden. Maar daar zitten geen extraatjes bij voor mensen in financieel moeizame tijden.’

Inspiratie

‘Geven en delen van vakantiegeld zijn concrete daden van mensen en voor mensen. Ze zijn of worden geïnspireerd door hun levensvisie en wereldbeeld, in ons geval ontleend aan de Bijbelse boodschap om naar elkaar om te zien en je naaste lief te hebben als jezelf. Diaconie is ook vertrouwenswerk. Bij het geven, delen en ontvangen van vakantiegeld functioneert de interkerkelijke werkgroep ook als vertrouwenscommissie. Wij hanteren daarbij de richtlijnen van de Voedselbank. Daarbij worden we ook geholpen door de medewerkers van Budgetsupport en van Vaart Welzijn. Wij hopen dat niet alleen particuliere Assenaren maar ook Asser bedrijven en instellingen onze actie willen ondersteunen. Ook serviceclubs en personeelsverenigingen nodigen wij uit mee te doen. Vaak hebben zij op hun jaarbegroting een bijdrage voor een goed doel gereserveerd. Onze actie ‘Vakantiegeld Samen Delen’ biedt daarvoor een aantrekkelijke en passende mogelijkheid.’

Wie mee wil doen kan een deel van zijn/haar vakantiegeld of anderszins een financiële bijdrage overmaken op rekeningnummer NL72 FVLB 0226 1156 15 ten name van C.v.D. Prot. Gem. Assen inzake: ’Vakantiegeld Samen Delen’ (ANBI nummer 813612809).