Dirigent Hoite Pruiksma vertrekt bij Asser Bach Cantategroep (ABC)

ASSEN

Hoite Pruiksma, vanaf begin 2015 dirigent en artistiek leider van ABC, legt komend najaar het dirigentschap neer. Hij doet dat met grote spijt want hij had en heeft een ‘prachtige tijd’ met het ensemble.

Pruiksma voerde met ABC in het kader van Musica pro Deo in de Adventskerk van Assen veel cantates van J.S. Bach uit en dirigeerde daarnaast diverse concerten. ‘De persoonlijke band die we samen hebben opgebouwd in repetities en uitvoeringen rond de muziek van J.S. Bach heeft veel voor me betekend, heeft me geïnspireerd en aangewakkerd en heeft me nieuwe inzichten gegeven’ aldus de dirigent. Dat hij toch bij ABC vertrekt heeft te maken met de langjarige subsidie die de Nederlandse Bach Academie, zijn geesteskind waarvan hij artistiek leider is, onlangs van de provincie Friesland heeft ontvangen.

Via oude principes (leerling, gezel, meester) leidt de NBA musici op. Ook worden veel masterclasses en cursussen ggeven. Pruiksma zal niet alleen muziek van Bach en tijdgenoten maar ook van componisten uit andere stijlperioden uitvoeren. Bovendien wil hij weer gaan componeren. Dat vraagt veel tijd, tijd die hij niet meer voor ABC kan vrijmaken. Koor en orkest vinden het bijzonder spijtig dat De dirigent vertrekt. Inmiddels is een sollicitatiecommissie gevormd die op zoek gaat naar een opvolger. Zie verder www.asserbachcantategroep.nl