Voorinschrijving Pink Walk & Run van start

WESTERBORK

Zondag 7 oktober wordt voor de zesde keer de Pink Walk & Run in Westerbork gehouden.

Deelnemers kunnen kiezen uit een wandeling van 6, 10 of 16 kilometer. Of 5 of 10 kilometer hard te lopen op een speciaal voor deze gelegenheid uitgezet parcours. Alle gelden komen wederom ten goede aan Pink Ribbon. Pink Ribbon financiert projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker. Met als doel een beter en langer leven voor iedere borstkankerpatiënt.

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. In 2017 waren er ruim 17.500 diagnoses. De overlevingskansen zijn goed maar toch overlijden er jaarlijks meer dan 3.000 mensen aan de gvolgen van borstkanker, dat zijn negen mensen per dag.

Twintig procent van de borstkankerpatiënten is jonger dan 50 jaar, tachtig procent is ouder dan 50 jaar, waarvan dertig procent boven de 70 jaar. Achtentachtig procent van de vrouwelijke patiënten is 5 jaar na de diagnose nog in leven.

Het aantal borstkankerpatiënten zal de aankomende jaren stijgen, naar schatting tot ruim 20.000 in 2020.

Cijfers die er niet om liegen en de noodzaak aangeven om samen een vuist te maken tegen borstkanker. De voorinschrijving voor de zesde Pink Walk & Run is vanaf 7 mei geopend. Deelnemers betalen 10 euro bij voorinschrijving en 15 euro bij inschrijving op 7 oktober. Uiteraard komen deze gelden ten goede aan Pink Ribbon.

Inschrijven kan op www.pink walk.nl