‘Vrijheid geef je door’

ASSEN

Het is al jaren een waardevolle traditie om voorafgaande aan de jaarlijkse stille tocht en kranslegging op 4 mei stil te staan bij wat vrijheid voor ons betekent.

Sinds 2014 wordt er daarom op die avond een bijeenkomst gehouden in de R.K.-kerk aan de Dr. Nassaulaan in Assen. Deze wordt georganiseerd door het Platform Levensbeschouwelijke Organisaties Assen. Dat is een kleurrijke groep mensen die vanuit hun traditie en visie elkaar opzoeken, in dialoog gaan en samen activiteiten organiseren. Petra de Kruijf is een van de leden van de voorbereidingscommissie die deze bijeenkomst vormgeeft.

‘De komende 4 mei bijeenkomst heeft het landelijk jaarthema gekregen ‘verzetsverhalen’. Rob Drukker vertelt ‘Het sprookje van de drie nichtje uit Assen.’ Zijn moeder, Ina Boekbinder, was de dochter van Bertus Boekbinder. Hij had in het centrum van Assen een textielzaak. Het verzetswerk van Ina bestond uit hulpverlening in velerlei vorm aan Joodse lotgenoten, zoals met voedselbonnen en het helpen onderduiken. Daarnaast verrichtte ze vele koeriersdiensten.’

Verhalen

‘Vorig jaar was het Carla van Dokkum die haar verhaal vertelde. Geboren als Tsiwja de Swarte werd ze in mei 1943 als twee maanden oude baby Amsterdam uit gesmokkeld. Ze groeide op bij pleegouders in Haren en kwam er pas later achter dat dit haar werkelijk naam was. Twee jaar geleden was het onder andere mijn moeder die tijdens deze bijeenkomst aan een jongere vertelde over de lange reis van Den haag naar Dokkum die zij als jong meisje maakte samen met haar broertje tijdens de hongerwinter. Het ontroerde mij dat ze plots vertelde over de angst en het gevaar dat ze als jong meisje had ervaren. Persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog krijgen gelukkig aandacht. Ze ontroeren omdat ze de essentie van het leven heel nabij brengen. Ze gaan over moed en opoffering. Maar ook over de duistere kanten van de mens.’

Het programma op 4 mei wordt ook omgeven door muziek: Gospelkoor Spirit onder leiding van Marnix Onrust, Laura Cymbaluk met gitaar en zang en Nicolai Romashuk jr: Duduk verlenen ook medewerking.

Roos

‘Na afloop krijgen bezoekers een witte roos mee. Op het plein rond de Jozefkerk start rond 19.35 uur de stille tocht. Al wandelend verplaatst de stoet zich in richting de Brink. Daar wordt om 20.00 uur precies twee minuten stilte acht genomen en kransen gelegd bij het provinciaal oorlogsmonument. Ook Burgemeester Marco Out spreekt daar enkele woorden over verzet. Het bijzondere is dat de palmtak van de vrouw op het herdenkingsmonument wijst in de richting van het Huis van Bewaring, waar tijdens de oorlog veel verzetsstrijders werden vastgehouden. Na afloop wordt er traditioneel een concert gegeven in de Jozefkerk, uitgevoerd door de Christelijke Oratorium Vereniging Assen onder leiding van Marion Bluthard, met medewerking van Peter Kramer.’

Vrijheid geef je door! is het jaarlijkse thema van 4 en 5 mei. ‘De verhalen die verteld worden zijn een kostbaar geschenk. Ik hoop van harte dat lezers de moeite willen nemen naast de twee minuten stilte ook te willen luisteren naar bijzondere verhalen over helden, die je zelden hoort of ziet.’

Ton Kuis