Bothilde Buma nieuwe directeur-bestuurder Woonservice

ASSEN

– De Raad van Commissarissen heeft Bothilde Buma met ingang van 9 juli benoemd tot directeur-bestuurder van Woonservice.

Bert de Jonge, voorzitter Raad van Commissarissen: ‘Wij zijn zeer blij met de komst van Bothilde Buma naar Woonservice. Met haar benoeming krijgt Woonservice een directeur-bestuurder met brede werkervaring in het sociale domein en een verbinder pur sang.’

Ontwikkeling

Woonservice is volop in ontwikkeling. Na de zomer presenteert de organisatie haar nieuwe ondernemingsplan met ambitieuze plannen voor de komende jaren. Bert de Jonge: ‘Woonservice staat voor grote uitdagingen. Om te blijven zorgen voor betaalbare woningen, willen we grote stappen zetten in de verduurzaming van ons woningbezit. Ook hebben we te maken met een veranderende vraag naar woningen, hetgeen impact heeft op de leefbaarheid in ons werkgebied. Als corporatie staan we midden in de samenleving en deze opgaven kunnen we niet alleen realiseren. De Raad van Commissarissen heeft het volste vertrouwen dat Bothilde de juiste persoon is om onze partners nog sterker aan ons te verbinden en met hen deze uitdagingen op te pakken.’

Bothilde volgt Harro Eppinga op die begin 2018 de overstap maakte naar woningcorporatie Elkien.