Dementievriendelijke uitvaart: Kijken naar de mogelijkheden

ASSEN

Anastasia Van Achteren-Vendeloo uit Assen is de eerste uitvaartverzorgster in Drenthe die zich dementievriendelijke uitvaartverzorger mag noemen en keurmerk Samen Dementievriendelijk mag voeren. Onlangs volgde ze een training die door Terramor en de Stichting Alzheimer Nederland is opgezet.

door Mariëlle de Vries

‘De cursus bestaat nog niet zo lang’, vertelt de eigenaresse van Anastasia Uitvaartbegeleiding. ‘Onze groep was de vijfde lichting. En in Groningen zijn er in totaal maar twee uitvaartverzorgers die deze hebben gedaan en nu in Drenthe eentje. Wanneer iemand overlijdt en de partner heeft dementie, dan komt regelmatig de vraag wat doen we met vader of moeder. Ik vind het belangrijk dat er samen wordt gekeken naar de mogelijkheden wat wel kan en niet de onmogelijkheden. Daar moet goed over gecommuniceerd worden en ik kan daarin advies geven.’

Nuttige tools

Er bestaan vijftig verschillende vormen van dementie en in Nederland hebben nu zo’n 270.000 mensen de ziekte. Verwacht wordt dat dit in 2035 gestegen is naar 500.000. ‘We worden steeds ouder. En ik kom het ook in mijn werk steeds vaker tegen. Ook voordat ik deze cursus deed, had ik het al een aantal keren meegemaakt. En tijdens de training werden nuttige tools en achtergrondinformatie aangereikt.’ ‘Er komen vaak vragen van kinderen of ze hun ouder die dementie heeft wel mee moeten laten gaan naar de uitvaart. Vertellen we oma dat opa dood is? Laten we oma afscheid nemen? Nemen we oma mee naar de uitvaart? Het zijn vragen die de afgelopen jaren steeds vaker aan ons worden gesteld. Er zijn veel goede redenen om opa of oma toch bij de uitvaart te betrekken. Buitensluiten van een nabestaande met dementie kan voelen als een dubbel verlies en daarmee tot dubbel verdriet leiden. Ze weten misschien niet meer dat het hun partner is, maar ze kennen en voelen de emotie wel. En het is goed om afscheid te nemen. Verdriet en blijdschap voelen ze. Iemand met dementie kan bijvoorbeeld een hele leuke spelletjesmiddag hebben gehad en daar heel blij van worden en dan ’s avonds zeggen: ik weet niet meer wat ik gedaan heb, maar ik heb een hele leuke middag gehad. Met verdriet is dat net zo. Die emotie bestaat nog. Het hangt ook van de fase van de ziekte af, waarin ze verkeren, op welke manier ze het afscheid ervaren.’

Goed afscheid nemen

De uitvaartverzorgster vindt het belangrijk dat iedereen de gelegenheid krijgt om goed afscheid te nemen. ‘Bij mensen met dementie is het belangrijk ze gerust te stellen, oogcontact met ze te maken en ook uit te leggen wat er is gebeurd. Als iemand zijn partner wil halen en dat is de overledene, dan moet je wel vertellen dat hij of zij er niet meer is. En als dat heel vaak gebeurt, dan kun je ze afleiden met vragen over bijvoorbeeld de muziek. Een dementievriendelijke uitvaart is een uitvaart waarbij nabestaanden met dementie worden betrokken en er zowel in de voorbereiding als in de uitvoering tijd en ruimte is voor de nabestaande met dementie. Waar met respect met hen wordt omgegaan. Waarbij wordt gekeken naar wat nog wel mogelijk is in plaats van naar wat niet kan.’ Volgens Van Achteren-Vendeloo zijn er heel veel mogelijkheden om mensen met dementie te betrekken bij een uitvaart. ‘Communiceren blijft heel belangrijk. Luister naar wat ze te zeggen hebben. De cursus was een eye-opener wat betreft de hoeveelheid mogelijkheden er zijn. Ik vind het belangrijk dat er op een persoonlijke en respectvolle manier afscheid kan worden genomen. Ik ben door het volgen van de training nu officieel gecertificeerd in goed omgaan met dementie. Fijn dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren aan een dementievriendelijke samenleven. Een uitvaartverzorgster met de juiste kennis en ervaring maakt een groot verschil voor de mens met dementie, voor de familie en de verzorgers. Ik krijg regelmatig te horen dat ik me niet onderscheid door wat ik doe, maar door wie ik ben. Dat vind ik een groot compliment. Voor mij is rust, empathie en tijd maken voor wat de nabestaanden willen belangrijk.’

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.anastasiauitvaartbegeleiding.nl of bel met 06 - 502 918 22.

Auteur

admin