Gemeente Aa en Hunze steunt terugkeer openluchttheater in Zwanemeerbos in Gieten

Assen

Vijf inwonersinitiatieven hebben vanmiddag een financiële bijdrage van ‘Jullie idee, samen uitvoeren’ ontvangen.

De gemeente Aa en Hunze heeft dit project voor de vierde keer ingezet om inwoners te stimuleren om zich in te zetten voor een prettige leefomgeving. Wethouder Henk Heijerman: “De diversiteit aan ideeën maken Aa en Hunze nog weer mooier. We zijn erg blij dat de gemeente hier een bijdrage aan kan leveren en dat inwoners deze ideeën samen uit willen voeren.” Het college heeft ingestemd met het advies van de adviescommissie om aan deze 5 initiatieven een bijdrage toe te kennen aan de dorpsmoestuin Oes Tuune in Eexterveen (8000 euro), Omzien Naar Elkaar Rolde (750 euro), het openluchttheater in het Zwanemeerbos in Gieten (6500 euro), het Beleefpad voor alle bewoners van de wijk Nooitgedacht (500 euro) en verfraaien van het bushokje in Anderen (8600 euro).

Auteur

Paul Abrahams