GroenLinks beplant boomspiegels bij pannenkoekenboot

ASSEN

GroenLinks Assen heeft deze week een vierdrietal boomspiegels bij de Pannenkoekenboot aan de kop van de Vaart verwijderd en vervangen door planten. Met deze actie geeft de politieke partij aan dat ze meer groen in de stad wil.

De gevolgen van de klimaatverandering zijn voor ons allemaal merkbaar: het wordt warmer en natter. Hevige regenval leidt tot wateroverlast en droogte, die gepaard gaat met hoge temperaturen, geeft gezondheidsproblemen, helemaal in bebouwde gebieden met veel steen en asfalt. Meer groen in de stad is een van de oplossingen die GroenLinks Assen voorstaat om het leven in Assen aangenaam te houden.

Bomen en planten geven schaduw en koelte, en houden ’s zomers de temperatuur in toom. Ze verbeteren de luchtkwaliteit: we hebben minder last van fijnstof en schadelijke stikstofverbindingen. Een groene omgeving is goed voor onze gezondheid: groen vermindert stress, patiënten met uitzicht op bomen en planten herstellen sneller.

GroenLinks Assen wil daarom minder stenen en asfalt en meer bomen en planten. Dat is goed voor onze bewoners én voor de biodiversiteit: meer insecten, vogels en andere dieren. Assenaren kunnen volgens GroenLinks veel zelf bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Bijvoorbeeld door minder verhardingen in de tuin toepassen, dus minder tegels en meer groen. Daarnaast geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken en biologisch plant- en zaadgoed kiezen, dat niet is behandeld met bestrijdingsmiddelen. Een ander idee is ergens in de tuin een rommelhoek van takken of van stenen aanleggen voor padden, spinnen en insecten. Of bladeren en uitgebloeide planten laten liggen voor vogels en insecten, die in de tuin overwinteren Ook insectenvriendelijk planten en zaaien helpt, net als heggen en fruitbomen planten, die voor vogels en insecten nuttig zijn.

De gemeente juicht het toe, dat kale boomspiegels in de stoep worden beplant, mits de bewoners die zelf onderhouden. Wat GroenLinks betreft mag de gemeente wel een tandje bijzetten. Bijvoorbeeld het stevig aanscherpen van een groenplan als onderdeel van haar ambitie voor een klimaatneutrale stad.

We verlangen van de gemeente dan ook een baanbrekend groenplan als fundament van een transitie van grijs naar groen.


Auteur

Redacteur