Wie moet je kiezen? en Is er wat te kiezen?

Assen

In Assen doen acht politieke partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Wie moet je kiezen? en Is er wat te kiezen?

En wellicht belangrijker: Wat staat in de diverse verkiezingsprogramma’s over onder andere eenzaamheid onder ouderen, saamhorigheid in de samenleving, (geestelijke) gezondheidszorg, (probleem) jongeren, dak- en thuisloosheid en vluchtelingenopvang. Om antwoord te krijgen op deze vragen organiseert het Open Huis (aan de Brink 25-26) voor een aantal zaterdagen in februari en maart politieke bijeenkomsten waar afgevaardigden van de Asser politieke partijen toelichtingen geven op hun verkiezingsprogramma en in gesprek gaan met onze gasten, genodigden en bezoekers. De eerstvolgende bijeenkomst is op 17 februari, aanvang 15.00 uur, en wordt verzorgd door de Asser stadspartij PLOP. Meer op: www.openhuisassen.nl.

Auteur

Arjan Brondijk