Nieuwe binnenstadsorganisatie brengt Vaart in Assen

ASSEN

De stichting die samen met de gemeente uitvoering gaat geven aan de Binnenstadsvisie is gisteren opgericht. De nieuwe binnenstadsorganisatie is gedoopt Vaart in Assen en is ontstaan door vijf belangenorganisaties in de binnenstad.

Vervolgens heeft Vaart in Assen ook een akkoord met de gemeente gesloten, als basis voor de gezamenlijke aanpak van de Binnenstadsvisie.

Vaart in Assen is een stichting en uitvoeringsorganisatie die MKB Assen, Koninklijke Horeca, Cultureel Hart, Gilde Bart en de Vereniging van Vastgoedeigenaren verbindt. Deze vijf organisaties werken binnen Vaart in Assen onder de noemer ‘samen voor de binnenstad’ actief samen aan een krachtige en aantrekkelijke binnenstad. Door die samenwerking worden inzicht en kennis van de Asser ondernemers gebundeld en ingebracht ter invulling en versterking van de plannen en projecten uit de binnenstadsvisie en de gemeentelijke investeringsagenda.

De naam Vaart in Assen is verbonden aan de identiteit van Assen, De Vaart als levensader, entree en aanvoerroute voor handelswaar. En tegelijkertijd is dat wat de Binnenstadsvisie beoogt: weer vaart brengen in de dynamiek van de binnenstad en bezoekers ernaartoe halen. De oprichting van de stichting werd vandaag officieel bekrachtigd in de zaal van het Drents Museum waar nu schilderijen van De Vaart worden tentoongesteld.

In het ondertekende binnenstadsakkoord spreken Vaart in Assen en de gemeente Assen af samen te werken om de binnenstad een impuls te geven. Die samenwerking houdt in dat plannen van ondernemers en gemeente op elkaar worden afgestemd en in nauwe samenhang uitgevoerd worden. Zo willen Vaart in Assen en de gemeente synergie bereiken en het maximale doen voor de binnenstad.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een uitvoeringsplan. Op 13 maart presenteert Vaart in Assen dit plan tijdens een bijeenkomst voor alle ondernemers van de binnenstad en overige betrokkenen.


Auteur

Redacteur