Politierechter acht gemeente Tynaarlo schuldig aan kap van bomen zonder vergunning

Assen

  De gemeente Tynaarlo is dinsdag door de economische politierechter in Assen schuldig bevonden aan het illegaal kappen van bomen in het Koepeltjesbos in Eelde.

Een aannemer heeft in opdracht van de gemeente onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in een bosperceel bij voetbalvereniging Actief in Eelde. Volgens het Openbaar Ministerie zijn daarbij ook bomen gekapt zonder dat daar een vergunning voor was. De vertegenwoordigers van de gemeente stelden dat een vergunning niet nodig was, omdat het alleen om uitdunning van bos binnen de bebouwde kom ging. Maar een controleur heeft volgens de officier van justitie geconstateerd dat sprake was van kaalslag in plaats van uitdunning. Er zouden aan de rand van het perceel bomen zijn gekapt over een strook van 20 bij 40 meter, waaronder ook enkele bomen van 60 tot 70 jaar oud. Daarnaast zou over een lengte van een half voetbalveld meer dan 60 procent groen zijn weggehaald. Gewone burger De officier van justitie: ,,De gemeente heeft met alle goede bedoelingen onderhoud laten plegen, maar moet zich net als de gewone burger houden aan het eigen beleid. Voor de kap van de bomen had een vergunning moeten worden aangevraagd, zodat belanghebbenden bezwaar kunnen maken." De officier van justitie eiste een boete van 2000 euro. De vertegenwoordigers van de gemeente blijven erbij dat geen vergunning nodig was. ,,Het ging echt om uitdunning die nodig was om nieuwe bomen en aanplant de kans te geven te groeien. Verder is door de bosbouwmachine, die over het bosperceel moest rijden, onbedoeld schade aangericht." De gemeente vindt ook dat de uitvoerder wat te enthousiast te werk is gegaan. Maar dat is naar haar mening iets dat tussen de gemeente en de aannemer moet worden opgelost. De werkzaamheden vonden tussen januari en eind maart 2015 plaats. Ondertussen is de schade door nieuwe aanplant deels al hersteld. Voorwaardelijke boete De politierechter is van oordeel dat de gemeente wel fout zat. Hij maakt daar wel kanttekeningen bij. ,,De gemeente heeft haar best gedaan om schade te herstellen. Er was geen boos opzet om schade aan te richten in de natuur. Het is een relatief klein oppervlakte. We moeten het niet groter maken dan het is. Maar het is wel zo dat iedereen, ook de gemeente, niet te kinderachtig zijn bij het aanvragen van een vergunning voor bomenkap. Zonder een vergunningaanvraag ontneem je belanghebbende de kans om bezwaar te maken." De gemeente is door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 2000 euro. Bron Dagblad van het Noorden

Auteur

Cindy Houwen