Grote opkomst Marktdag over grond-, weg- en waterbouwprojecten

ASSEN

Provincie Drenthe had donderdag een Marktdag voor aannemers die in Drenthe in de civiele techniek aan de slag zijn of dit graag willen.

Meer dan zestig bedrijven bezochten de Marktdag. Het lokale en regionale Midden- en Kleinbedrijf (MKB) was hierbij sterk vertegenwoordigd. Gedeputeerde Henk Brink opende het programma: “Het MKB is de motor van de Drentse economie. Als provincie vinden we het belangrijk dat het lokale MKB de kans krijgt om mee te werken aan onze projecten. Daarom laten we hen graag meedenken over de projecten die we de komende tijd gaan doen. Het is aan ons om hen meer te betrekken. Deze marktdag is een goede eerste stap voor een betere samenwerking bij infraprojecten.” Met elkaar in gesprek Tijdens de workshops ging het over aanbesteden, samenwerken, duurzaamheid en innovatie. De bezoekers konden meepraten over de manier waarop projecten naar de markt worden gebracht. Provincie en MKB kunnen vaker met elkaar in gesprek gaan om zo gezamenlijk sneller tot innovatieve projecten te komen. Goede samenwerking vanaf de start van een project en duurzame verandering valt of staat met vertrouwen. Dit vraagt van beide partijen een open en eerlijke houding. Kansen infrasector Aan het begin van de middag sprak Rick van Asperen over het optimaliseren van communicatie en het oplossen van samenwerkingsproblemen. De dag werd afgesloten door een presentatie van Harry Webers. Hij vertelde dat de infrasector al behoorlijk duurzaam bezig is, maar dat het nog beter kan. Kansen voor de sector liggen in nieuwe businessmodellen. Denk aan een partij zoals Airbnb (een intermediair zonder bezit), maar dan voor wegenbouwmaterieel.

Auteur

Albert-Jan Garama