Oriëntatie avond jonge ouders op De Wegwijzer

WESTERBORK

Christelijke Basisschool De Wegwijzer heeft 22 novembeer een oriëntatie avond. De avond is bedoeld voor jonge ouders die staan voor de schoolkeuze voor hun kind.

Er wordt voorlichting gegeven over het onderwijssysteem en de organisatie van de school. Tevens is er gelegenheid voor kennismaking en een rondleiding. De avond begint om 20.00 uur.

Voor ouders van kinderen rond de leeftijd van drie jaar begint er oriëntatie voor het kiezen van een basisschool. Daarbij spelen heel veel verschillende argumenten een rol. Om een beeld te geven van De Wegwijzer houdt de school een oriëntatie avond. Tijdens die avond komen allerlei aspecten van de school aan bod. Er wordt o.a. een beeld gegeven hoe een dag in groep 1 eruit ziet.

Al enkele jaren werkt de school aan PBS - Positive Behavior Support. Zo wordt er gericht aan besteed aan ‘goed gedrag’. Duidelijk aangeven wat er van een kind verwacht wordt staat centraal. Daarnaast wordt het goede gedrag benoemd en beloond. De schoolregels en afspraken worden gericht aangeleerd. Door gericht aandacht te schenken aan positief gedrag en negatieve zaken zoveel mogelijk te negeren ontstaat er positieve sfeer op school waarbij kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Daarbij krijgt pesten veel minder kans. De school werkt vanuit respect, betrokkenheid en veiligheid. Als deze voorwaarden goed ingevuld zijn, komen kinderen tot leren en voelen ze zich prettig

Ook vertelt men iets over het ontwikkelingsgericht onderwijs, de weekopeningen en weeksluitingen, het werken iPads op school, de muzieklessen van Klasse!muziek enz. Er is ruim tijd om vragen te beantwoorden en het schoolgebouw te bezichtigen.

De school telt zo’n 160 leerlingen. De school wordt door de onderwijsinspectie voldoende beoordeeld voor de onderdelen: leerlingenzorg, opbrengsten en kwaliteitszorg. Deze avond begint om 20.00 uur maar vanaf 19.45 uur staan de koffie en thee klaar. Uiteraard is er ook buiten deze avond om altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Voor inlichtingen en aanmelding kan men gebruik maken van de mail via directie.wegwijzer@cogdrenthe of per telefoon: 0593 - 331305. Eigen beeld.


Auteur

Redacteur