Cantatedienst in Adventskerk

ASSEN

In het kader van de kerkmuzikale serie Musica pro Deo is er op zondag 26 november om 16.00 uur in de Adventskerk aan de Lindelaan Assen-Oost een cantatedienst die in het teken staat van ‘Voleindingszondag’. Eigen foto.


Auteur

Redacteur