Welkomdienst Jozefkerk met ds. Gert Hutten

ASSEN

In de Jozefkerk is 26 november weer een Welkomdienst. Het thema is: ‘Zie Jezus’.

Voorganger is ds. Gert Hutten uit Arnhem. In het dagelijks leven is hij directeur van de Stichting tot Heil des Volks. Deze is in Amsterdam gevestigd. De medewerkers helpen kinderen in armoede, prostituees, dak- en thuislozen en verslaafde jongeren. Vocale medewerking wordt verleend door het christelijk mannenkoor Ailanthus uit Wezep o.l.v. Geurt Souman. Het koor telt plm. 50 leden en bestaat uit jonge en oudere mannen. Het orgel wordt bespeeld door Gerwin van der Plaats. Wie neemt u mee? Iedereen is van harte welkom. De dienst begint om 19.00 uur. Voorafgaand is er samenzang. Die begint om 18.45 uur. Eigen foto.


Auteur

Redacteur