150ste nummer Drents literair tijdschrift Roet

AMEN

Het Drents letterkundig tiedschrift Roet is toe aan het 150ste nummer. Komende vrijdag wordt deze feestelijke editie gepresenteerd in Café De Amer in Amen tijdens De Literaire Hemel.

In deze extra dikke 150ste Roet uitgebreid aandacht voor wat het tijdschrift in de afgelopen jaren voor lezers en schrijvers betekend heeft. Roet werd in 1979 opgericht door Martin Koster en Ton Kolkman. Zij waren van mening dat de Drentse literatuur niet goed uit de verf kwam. Met de oprichting van Roet wilden zij daarin verandering brengen. In de eerste tien jaar stonden in Roet alleen Drentstalige bijdragen, maar vanaf 1989 werd het toelatingsbeleid verruimd. Ook verhalen en gedichten in het Nederlands, Gronings, Platt Duuts en het Stellingwerfs worden geplaatst. In de loop der jaren is het tijdschrift, zoals de redactie zelf omschrijft, geëvolueerd van een veredeld studentenblad tot een echt Drents literair tijdschrift. De 150ste Roet wordt komende vrijdag, 10 november, gepresenteerd tijdens De Literaire Hemel. Daarnaast is het tijdschrift onderwerp van gesprek: Rouke Broersma wordt geïnterviewd, hij zat elf jaar lang in de redactie van Roet. Alle bezoekers van De Literaire Hemel krijgen het jubileumnummer van Roet cadeau. Het programma van De Literaire Hemel begint om 20.30 uur. Entree bedraagt €15.

Auteur

Albert-Jan Garama