Asfaltwerkzaamheden A28 tussen Witte Molen en De Punt

REGIO

De aankomende nacht, van 7 op 8 november tussen 20.00 uur en 6.00 uur, voert Rijkswaterstaat asfalteringswerkzaamheden uit aan de A28 tussen Witte Molen en viaduct De Punt bij Zuidlaren.

De werkzaamheden bestaan uit het opruwen van het asfalt. Er is geen of beperkt hinder voor de weggebruiker. Op het traject tussen Witte Molen en De Punt, richting Assen, is na een stroefheidsmeting de maximumsnelheid tijdelijk verlaagd naar 90 km per uur, aanvankelijk voor de duur van vier tot zes weken. Het wegdek wordt, doordat auto’s erover heen rijden automatisch stroever.

Aanvullende maatregelen

Er zijn afgelopen week extra metingen uitgevoerd om te kijken hoe snel de stroefheid verbeterd. Rijkswaterstaat heeft op basis daarvan besloten om vannacht en morgennacht aanvullende maatregelen uit te voeren, namelijk: het opruwen van het wegdek met speciale machines. De inzet van deze machines versnelt het stroever worden van het wegdek. Na het opruwen van het asfalt, wordt de stroefheid opnieuw gemeten. Dit kan alleen bij droog weer en droog wegdek. Bij goede resultaten kan de snelheidsbeperking worden opgeheven.

Gevolgen voor het wegverkeer

Er wordt gewerkt met een rijdende afzetting, die rijstrook voor rijstrook het asfalt opruwt. Dit levert geen hinder op voor het wegverkeer. De volgende aansluitingen worden kort afgesloten, voor de duur van ongeveer een kwartier. - de op- en afrit bij verzorgingsplaats Witte Molen, - de op- en afrit bij aansluiting Eelde - de afrit bij De Punt.

Groot onderhoud

Op de A28 vindt in opdracht van Rijkswaterstaat het Groot Onderhoud plaats tussen Groningen-Zuid en de brug over het Noord-Willemskanaal. In verschillende fasen zijn de asfaltlagen van de hoofdrijbanen en de toe- en afritten de afgelopen maanden vervangen. Groot onderhoud aan Rijkswegen vindt iedere tien jaar plaats. Door het intensieve gebruik van de weg moet asfalt worden vervangen, dienen voegen in het wegdek bij bruggen en viaducten te worden hersteld en er moeten diverse aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt er in een relatief korte periode aan beide hoofdrijbanen gewerkt.

Auteur

Albert-Jan Garama