Tynaarlo onderzoekt kansen Tiny Houses

Vries

De fractie van PvdA Tynaarlo vroeg het College van BenW naar de mogelijkheden van de bouw van Tiny Houses in Tynaarlo.

In haar antwoord geeft het College aan dat de belangstelling voor deze woonvorm inderdaad toeneemt.  De vraag naar Tiny Houses wordt meegenomen in een woningmarktonderzoek dat de komende tijd door de gemeente wordt uitgevoerd. Ook in Tynaarlo neemt de belangstelling voor kleinere, flexibele en goedkope woonvormen toe, zo concludeert het College van BenW van Tynaarlo. Dat geldt ook voor vormen van tijdelijk wonen. Deze ontwikkeling is dus niet alleen voorbehouden aan de grotere steden. Onder meer door de huisvesting van vergunninghouders is de beschikbaarheid van goedkope woningen de afgelopen jaren gedaald. Juist op zo’n moment kunnen flexibele en snel te bouwen woningen uitkomst bieden, aldus het College. Mocht deze vraag de komende jaren weer toenemen, dan is de bouw van tijdelijke wooneenheden zeker een reële oplossing. De gemeente Tynaarlo zal vooralsnog niet zelf Tiny Houses gaan bouwen, maar als zij het verzoek krijgt om mee te werken aan een concreet plan staat ze daar zeker voor open. Bekeken zal worden hoe een dergelijk initiatief het beste kan worden ingepast. Voor de kernen Eelde, Vries en Zuidlaren wordt momenteel een woningmarktonderzoek uitgevoerd, om onder meer de ontwikkeling van de locaties Diepsloot in Vries, De Drift in Eelde en PBHoeve in Zuidlaren mee te onderbouwen. In dit onderzoek wordt tevens de vraag naar woonconcepten zoals de Tiny Houses meegenomen, zo zegde het College van BenW toe. De fractie van PvdA Tynaarlo is blij met deze eerste stap: prima om voor deze eerste concrete locaties te onderzoeken welke alternatieve woonvormen daar mogelijk zijn.  

Auteur

Cindy Houwen