De Noordelijke Polyfonisten in Vries

VRIES

De Noordelijke Polyfonisten onder leiding van André Cats komen 5 november naar de Bonifatiuskerk in Vries met hun nieuwste concertprogramma: Aartsvaders van poëzie en polyfonie.

Het concert is opgebouwd rondom de twee ‘aartsvaders’ van de gevierde polyfonie van de Lage Landen uit de 15de eeuw: Dufay en Ockeghem. Daarnaast wordt een aantal wereldlijke werken gezongen op teksten van Petrarca, de 14de-eeuwse dichter en taalkundige wier woord- en beeldenrijkdom eeuwenlang een dankbare basis vormde voor vocale werken.

Het concert begint om 15.00 uur. Entree euro 15/8 zijn verkrijgbaar in de kerk vóór aanvang van het concert. Reserveringen via www.kerkconcertenvries.nl of 0592-868 146.


Auteur

Redacteur