Deskundige worden in groen erfgoed?

DWINGELOO

Drenthe kent zo’n veertig historische buitenplaatsen en havezaten. Niet alleen de gebouwen zijn van grote cultuurhistorische waarde, maar ook de parkbossen en/of historische tuinen zijn van groot belang.

Het op een juiste manier onderhouden en in stand houden van deze tuinen en parken vraagt de nodige ervaring, kennis en kunde. Dit werk wordt echter vaak uitgevoerd door vrijwilligers. Ter ondersteuning van bestaande (en mogelijk nieuwe) vrijwilligers organiseert Landschapsbeheer Drenthe een cursus Groen Erfgoed.

Historisch hovenierswerk is een ambacht waarvoor specifieke kennis en ervaring gewenst is. Met deze cursus worden enthousiaste tuinmannen en tuinvrouwen opgeleid die, ieder naar eigen wensen en kunnen, een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het onderhoud en de instandhouding van groen erfgoed.

De cursus wordt verspreid over de provincie gegeven en start op 28 oktober op Landgoed Oldengaerde in Dwingeloo en het tweede moment is 14 november bij Laarwoud in Zuidlaren. Voor meer informatie of uw aanmelding kunt u zich melden via info@lbdrenthe.nl.

De cursus wordt verzorgd door Heilien Tonckens en Ruurd van Donkelaar, en bestaat uit vier dagdelen. Foto Hans Dekker.


Auteur

Redacteur