Viering 120 jaar bestaan

Assen

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Midden-Drenthe bestaat 120 jaar. Hier werd afgelopen zaterdag bij stil gestaan met verschillende activiteiten.

BEILEN – ,,We zijn begonnen met een brunch voor al onze leden, afgesloten met een interactieve presentatie over de afgelopen 120 jaar”, vertelt voorganger Helene Westerik. ,,Gedurende de dag trad ook ons koor op, in de middag was er een programma in Vrijzinnig centrum De Stroming waarvoor ook andere mensen waren uitgenodigd. Dat programma bestond uit twee delen." ,,Mijn verhaal over onze gemeenschap en het gebouw werd afgewisseld door muziek van docenten van de muziekschool, dwarsfluitiste Monique Kok en pianiste Marjan Hereman. Wij zijn bewust samenwerking aan het zoeken met andere organisaties in Beilen en omgeving om mooie dingen te doen. Daarna was er een cabaret van ‘Twee boeren en een dominee’ rondom het thema van deze dag, namelijk ‘kwetsbaar en kostbaar.' Dit thema slaat op de groep. ,,Het merendeel van onze leden heeft een vrij gevorderde leeftijd.” Maar ook op de kleiner wordende gemeenschap van gelovigen. ,,Dat is een kwetsbaar gegeven, maar daardoor ook heel kostbaar. Als je je gaat realiseren wat het is om je 120 jaar bestaan te vieren, hoe fijn het is dat we er nog zijn en nog kunnen doen wat we doen. Je moet ook van eigen kracht uitgaan. Hoe het ook is, hoe kwetsbaar of beperkt we ook zijn we kunnen altijd het licht blijven voortdragen." ,,Religie en levensvragen blijven er altijd en we moeten niet zo bang zijn dat het zal stoppen. Ieder mens zal altijd blijven zoeken, maar voor iedereen en iedere generatie is dit een andere weg. Wat wij kunnen doen is blijven laten zien dat het leven een weg van zoeken is.” Er was 120 jaar geleden één hervormde kerk in Beilen, legt Helene het ontstaan uit. De vrijzinnige vleugel wou een wat meer vrijzinnige predikant, maar er werd iemand uit de orthodoxe hoek benoemd. Op een gegeven moment is een groep vrijzinnige mensen weggegaan. De groep die wegging kreeg de hand gereikt van de Nederlandse Protestantse bond. ,,Zo is de afdeling lid geworden van NPB en sommige leden zijn nog steeds uit de families van destijds. De afdeling in Smilde was er nog eerder. Die was op enig moment te klein en is samengegaan met Beilen. Daarom heten we nu Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Midden-Drenthe. Smilde is hier nog steeds bij betrokken. Inmiddels is het zo dat de landelijke vereniging naam haar naam heeft veranderd in Vrijzinnigen Nederland. Zij heeft de afdelingen de ruimte gegeven in de naam te laten blijken dat het gaat om een geloofsgemeenschap. Het behouden van het woord geloofsgemeenschap in onze naam is voor ons een bewuste keuze geweest.” ,,Mijn taak zie ik als: er zijn voor de mensen van onze gemeenschap op de manier zoals zij daar behoefte aan hebben. Daarnaast zie ik mensen van andere generaties die ‘geloven’ in andere vormen beleven. Gelukkig krijg ik van het bestuur de ruimte om dit vorm te geven. Zo zijn we dit jaar begonnen met de Liefde van Beilen waarmee we één keer in de zoveel tijd bij elkaar komen in café Cerck in Beilen op een doordeweekse avond.Een uur van bezinning over een bepaald thema en muziek. Dit doe ik samen met Mathilda van den Hof. Samen zoeken we naar nieuwe vormen van bezinning. We werken ook meer samen met andere organisaties om ons heen. Zo beginnen we vanavond (woensdag) in de bibliotheek Beilen met een project over het thema Altruïsme (onbaatzuchtigheid). Heel belangrijk en goed om na te denken over hoe we ons kunnen verhouden tot alles wat er om ons heen gebeurt." Cindy Houwen Eigen foto

Auteur

Albert-Jan Garama