Dag van de duurzaamheid in Tynaarlo

TYNAARLO

Het is vandaag de Dag van de Duurzaamheid. Deze dag begon met een landelijke voorleesactie uit het boek 'De wereld van Voedsel'.

In de gemeente Tynaarlo las wethouder Henk Lammers met groep 6 van de Menso Alting School te Paterswolde over duurzaam voedsel.

Duurzaamheid bereiken we samen

De gemeente Tynaarlo heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. In de duurzaamheidsvisie 2015-2025 ”Dorp van de Toekomst” staan vier hoofdthema’s uitgewerkt: energie, afval, toekomstbestendig wonen en ondernemen en mobiliteit en bereikbaarheid. De doelstellingen voor deze thema’s wil de ge-meente samen met haar inwoners en bedrijven realiseren. Dit gebeurt door ontmoetingen te organise-ren, netwerken te versterken, te inspireren en initiatieven te ondersteunen. Zo moet er samenhang en verbinding ontstaan. Volgens de wethouder wil de gemeente Tynaarlo een voorbeeld zijn en veel aan communicatie, educatie en voorlichting doen. Dat hij op deze dag mee doet aan de voorleesactie op de Menso Alting School, past daar goed in.

Landelijke voorleesactie

Ook elders in het hele land is vandaag op basisscholen en kinderboerderijen voorgelezen uit ‘De wereld van Voedsel’. Kinderen maakten de tekeningen voor het boek. Geïnspireerd door deze tekeningen schreven getalenteerde pabo-studenten de verhalen. Alle verhalen uit het boek nodigen uit om met el-kaar in gesprek te gaan over hoe we duurzamer kunnen omgaan met voedsel. De voorleesactie is een gezamenlijk initiatief van Urgenda, Duurzame PABO, DuurzaamDoor, Missing Chapter Foudation en IVN.

Auteur

Albert-Jan Garama