Alom Gedenken Assen

ASSEN

In Assen is op 29 oktober Alom Gedenken bij begraafplaats De Boskamp, van 18.30 tot 20.00 uur. Voor het Alom Gedenken zijn vrijwilligers welkom die of zang of muziek willen laten horen (buiten) of korte verhalen of gedichten willen lezen. Opgave via de mail of bij Edith Potjer 0592-340354. Bij aankomst krijgen bezoekers een graflichtje aangereikt om bij het graf of columbarium neer te zetten. Er zijn steentjes, waarop de naam van een overleden dierbare geschreven kan worden, en neergelegd bij de gedenkplek bij het columbarium. Voor en na het gezamenlijk gedenken wordt op diverse plekken op de begraafplaats muziek gemaakt en gedichten en verhalen voorgelezen. Rondom de rotonde staan de gedenkzakjes. Tot 19.45 uur kunnen belangstellenden terecht bij het theehuis (achter het columbarium), waar koffie gedronken kan worden en zachte muziek wordt gespeeld. Eigen foto.


Auteur

Redacteur