Inwoners Midden-Drenthe maken kans op winnen 50.000 liter drinkwater

BEILEN

De gemeente Midden-Drenthe gaat, samen met waterschap Drents Overijsselse Delta en drinkwaterbedrijf WMD inwoners en ondernemers vragen de enquête ‘Ons water’ in te vullen.

Door mee te doen, maken vijf inwoners kans op het winnen van 50.000 liter drinkwater. De drie partijen willen graag weten hoe inwoners het water- en rioolsysteem ervaren zodat ze kunnen inspelen op problemen. Ook is het doel van de vragenlijst om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het drinkwater. Daarnaast willen de partijen weten in hoeverre inwoners bereid zijn om zelf bij te dragen aan het terugdringen van waterproblemen die het gevolg zijn van klimaatveranderingen.

De uitkomsten van de enquête gaan de gemeente, het waterschap en WMD gebruiken bij het maken van beleid. “Waar mogelijk lossen we problemen die uit de vragenlijst naar voren zijn gekomen direct op”, aldus wethouder Gerard Lohuis van de gemeente.

De gemeente heeft bij het maken van de vragenlijst samenwerking gezocht met het waterschap en WMD. “We hebben allemaal onze eigen taken en verantwoordelijkheden als het gaat om water maar we kunnen elkaar ook helpen en versterken. Om die reden hebben we samen een enquête gemaakt”, aldus de wethouder.

Wethouder Gerard Lohuis, dagelijks bestuurder Karst Spijkervet van het waterschap en algemeen directeur Leo Hendriks van WMD zijn op woensdagmiddag 18 oktober bij het winkelcentrum in Smilde. Zij gaan mensen vragen de enquête ter plekke of thuis in te vullen.

Inwoners en ondernemers kunnen via www.middendrenthe.nl de enquête invullen vanaf woensdag 18 oktober a.s. tot en met 1 november. Onder de deelnemers verloten de partijen 5 x 50.000 liter Drents drinkwater ter waarde van € 50,00. Eigen foto.


Auteur

Redacteur