Gemeente Aa en Hunze toekomstbestendig

GIETEN

Aa en Hunze staat er goed voor! Het college van burgemeester en wethouders presenteert met trots de conceptbegroting 2018 die een positief saldo laat zien.

De uitvoering van het collegeprogramma ligt op koers. Zo is er veel geïnvesteerd in de directe woonomgeving van inwoners, in duurzaamheid én in de veranderende rol van de overheid in met name het sociaal domein. Vanwege de stabiele financiële positie zullen de gemiddelde gemeentelijke lasten ook in 2018 licht dalen. Burgemeester en wethouders hebben het collegeprogramma ‘Verbindend, levendig en zorgzaam’, dat gaat over de periode 2014 tot 2018, vrijwel volledig gerealiseerd. Wethouder financiën, Co Lambert: “Daar zijn we heel erg trots op. De afgelopen jaren hebben we veel gedaan met en voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Daar gaan we uiteraard mee door in 2018. We kijken verder dan vandaag en blijven investeren in onze gemeente. Bijvoorbeeld als het gaat om bomenonderhoud, fietspaden, wegen en verkeersveiligheid, openbare verlichting, dorpscentra en sportvelden. Dit is in lijn met onze Strategische Toekomstvisie en het collegeprogramma.” Wethouder Lambert vervolgt: “Zo zetten we bijvoorbeeld ook blijvend in op duurzaamheid. Dat doen we door vanuit de Duurzaamheidsvisie budget beschikbaar te stellen voor energieleningen voor het Midden- en kleinbedrijf, energieonderzoek voor particuliere huizenbezitters en een stimuleringsregeling voor energieneutrale nieuwbouw.” Het college ziet verder de ontwikkelingen in het sociaal domein als een belangrijk speerpunt. Steeds meer van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Hiermee focust de gemeente op het voorkomen van zorg. Daarnaast zet de gemeente de centrumontwikkeling in Gieten voort, investeert ze in de openbare ruimte rondom het dorpshuis en sporthal (Burgemeester Lambershal) in Annen en gaat ze verder aan de slag met het vernieuwen van ontmoetingscentrum De Boerhoorn in Rolde. Ook blijft de gemeente zich inzetten voor recreatie en toerisme, een belangrijke pijler in Aa en Hunze. Dat doet ze onder andere door een onderzoek uit te voeren naar de uitbreiding van voorzieningen voor fietsers. En verder gaat de gemeente samen met omliggende gemeenten het Hondsruggebied meer onder de aandacht brengen en kijkt ze naar de kwaliteit en toekomst van vakantie- en recreatieparken. De gemeente heeft de financiën goed op orde. Voor inwoners zijn de lokale lasten (OZB, riool- en afvalheffing) de afgelopen jaren gedaald. De reserves zijn de afgelopen jaren verbeterd en de meerjarenbegroting is sluitend. Dit betekent dat de gemeente de komende jaren goed vooruit kan, ook met het oog op geplande investeringen. De Begroting 2018 wordt in de raadsvergadering van donderdag 9 november 2017 vanaf 19.00 uur besproken.

Auteur

Albert-Jan Garama