Debatcafé De Verdieping Assen: ‘Het seculiere experiment’

ASSEN

Debatcafé De Verdieping Assen heeft maandag 9 oktober 19.30 uur een bijeenkomst in Podium Zuidhaege over ‘Het seculiere experiment’, een verkenning van de vraag ‘Hoe we van God los gingen samenleven’ door Hans Boutellier.

Deelnemers in deze vrijplaats voor inspiratie en gaan in debat zich meenemen in een inleiding van Hans Boutellier over ‘het seculiere experiment’, gevolgd door discussie in groepjes en interactie met de inleider. Sinds de jaren zestig is God niet langer maatgevend voor onze maatschappij. De ontwikkelingen gingen snel, alsof het een welbewust experiment was. Religie verdween grotendeels uit de samenleving. God kreeg voor velen een andere betekenis. Het Godsbesef vervaagde of verdween zelfs uit de hoofden en harten van mensen. Hans Boutellier gaat in zijn lezing hierop in.

De toegang bedraagt zes euro; jongeren vier euro. Opgeven kan bij deverdieping@home.nl of via de website www.deverdieping-assen.nl. Foto Pixabay.


Auteur

Redacteur