Bas Luinge in het Drents: 'Jans en Aoltie'

Assen

Jans en Aoltie Sanders hadden al jaoren een boerderijgie bij oes in 't achtereind. De kinder die zij hadden wolden niks weten van 't boerenbedrief. Zij boerden nog maor een beetie deur. As Jans dolkies 65 weur kunden ze altied nog oetscheiden. Veul boerderijen um heur toe wadden verkocht an mèensen oet 't westen van 't laand. Zo ok naost Jans en Aoltie, een jong stel oet Amsterdam hadden de boerderij kocht.

Zij kunden goed met de Amsterdammers overweg. Jans en Aoltie weur nog wel is um hulp vraogt, veural bij 't veraanderen van de tuin. Maor Jans har 't vanzölf ok nog drok met zien eigen boerderij. Toen Jans op een waarme zummerdag met zien trekker en kar naor 't laand wol, miende hie dat e wat zag bij de neie naobers in de tuun. Neischierig as e was gung e al riedend staon op de trekker, zag e daor de neie buurvrouw niet liggen in een bikini?. Hie gung nog rechterop staon, hie kun zuch vergissen. Maor nee hör, de buurvrouw lag inderdaod in de tuun te zunnen. Jans wrung zuch in allerlei bochten, dit zag e niet zo vaok en bij Aoltie al hielemaol niet. Jans was zowat op 't hoogtepunt van genot toen e deur een allerbarstense dreun weer in de zitstand terecht kwam op de trekker. Deur de zunnebaoderij van de buurvrouw, har hie een gedielte van de achtergevel van zien boerderij der oetreden. Aoltie schurk zuch zowat dood in de keuken en stoof met een rötgang de deel over naor 't achterhoes in. Hier zag zij Jans staon tussen 't puun. 'Maor Jans hoe kriej dat nou veur mekaor, hij de gedachten der niet bij had. Jans, weer ienigsins op verhaol kommen, wus ok niet hoe dit nou allemaol kun. De buurvrouw, (nog in bikini) was intied terplaotse kommen, um te heuren wat of der wel niet gebeurd was. 'Ik lag in de tuun te zunnen' zee ze, en heurde een haarde knal'. Aoltie keek is goed naor de buurvrouw, een mooie jonge meid in bikini en liggend in de tuun. Het zul toch niet zo wezen dat Jans, nee, dat geleufde zij niet, maor jao 't blieft wel kerels. 's Aovends mus Jans bij Aoltie op rapport. Aoltie keek Jans strak an en zee: 'Jans 't is toch niet wat as ik dèenk, je hebt toch niet gluurd naor de buurvrouw'. Jans knikte dat e dat wel daon har. Aoltie was met stomheid geslaogen, waorum doej zuks? ' Ach' , zee Jans, 'Aoltie wicht louw non eerlijk wezen, wat is der nou mooier as een jonge meid in bikini. Der is veur mij toch niks an, as jij 's aovends in de slaopkaomer 't korset oettrekt en 't hiele berre stroomt vol. Bas Luinge. Bas Luinge (1944) is geboren In Drouwen, maor opgruid in Grol. Hie is trouwd, hef twee kinder en veer kleinkinder. Naost ‘t schrieven is sport zien grote hobby. Foto Lammert Aling.

Auteur

Albert-Jan Garama