Wonen en bouwen in Bovensmilde in MFA De Spil

BOVENSMILDE

Vorig voorjaar daagde de wethouder ons als inwoners van Bovensmilde uit om met woonwensen te komen. Want er zijn genoeg bouwlocaties in het dorp.

Via de ‘Tafelpraat’ in het dorp is dit onderwerp aangekaart en door bewoners, met ondersteuning van een externe deskundige en gemeente, weer opgepakt. Zij verzorgen dan ook deze avond. Wethouder Bouwman zal de avond openen. Op de avond kunnen belangstellenden uit Bovensmilde en omgeving informatie ontvangen over allerlei woonmogelijkheden en woonvormen om daar vervolgens in enkele thema-groepjes naar uw eigen voorkeur over door te praten.

Aanmelden is niet nodig. Op 19 oktober om 20.00 uur in MFA De Spil. Info René Kaiser: renekaiser50@gmail.com.


Auteur

Redacteur