300 jaar vrijmetselarij

ASSEN

Dit jaar bestaat de vrijmetselarij wereldwijd 300 jaar en daar worden in de Nederlandse vrijmetselaarsloges in de maand oktober met diverse activiteiten aandacht aan besteed.

Waar staat de vrijmetselarij eigenlijk voor? Vrijmetselarij kweekt verdraagzaamheid, betracht rechtvaardigheid, bevordert naastenliefde, zoekt op wat mensen en volken vereent, tracht weg te nemen wat hen verdeelt. Om dat te onderstrepen worden er, namens de vier Drentse loges Assen, Emmen en Meppel, in de oktober iverse activiteiten georganiseerd die vrij toegankelijk zijn. De Dag van de verbinding is op 7 oktober. Op deze dag zullen er vertegenwoordigers zijn vanuit de Islam, het jodendom, van het Apostolisch genootschap, vanuit de Gnostiek, Christendom en de Odd Fellows. Dagspreker is Eric de Groot van Mindmeeting. Dit evenement in bij Van der Valk Assen van 14.00 tot 17.00 uur. Graag aanmelden via info.loge293@vrijmetselarij.nl. Een keer ongedwongen praten met een vrijmetselaar, gewoon op een bankje in het park? Dat kan op zondag 8, dinsdag 10, donderdag 12 en vrijdag 13 oktober in de namiddag tussen 16.00 uur en 17.00 uur in Assen op de Brink voor het Drents museum. Verder een open huis dat gezamenlijk door de vier Drentse loges in het logegebouw aan de Esstraat 43a in Assen wordt georganiseerd. Op zaterdag 14 oktober staat de deur open van 11.00 tot 16.00 uur om het publiek kennis te laten maken met de vrijmetselarij in Assen. Vragen over het programma van de maand van de vrijmetselarij? Telefoon 06 - 41768984. Eigen foto.

Auteur

admin