Organisaties hebben aandacht voor mantelzorgers

ASSEN

Heeft uw organisatie rondom de Dag van de Mantelzorg ook –extra- aandacht voor mantelzorgers? Vaart Welzijn inventariseert de activiteiten en initiatieven om deze in een gezamenlijk overzicht onder de aandacht te brengen bij mantelzorgers in Assen.

Mantelzorg is een belangrijke manier om te zorgen voor een naaste die door ziekte en/ of beperking langdurig hulp nodig heeft. Bijna alle organisaties en bedrijven hebben wel te maken met mantelzorg omdat volgens bronnen één op de zes Nederlanders mantelzorger is. Er zijn dus n iedere organisatie wel mantelzorgers aanwezig. Landelijk wordt jaarlijks de Dag van de Mantelzorg op verschillende manieren gevierd en onder de aandacht gebracht.

Vindt uw bedrijf, instelling of andere organisatie het ook belangrijk om rond 10 november iets voor mantelzorgers te bieden? Geef uw initiatief of activiteit bij voorkeur per mail door aan info@vaartwelzijn.nl. U kunt denken aan een (informatie)bijeenkomst, workshop, attentie, (ontspannen) activiteit of mogelijk heeft u zelf al ideeën. Ook besloten activiteiten voor mantelzorgers kunnen worden aangemeld voor het overzicht. Voor contact kunt u mailen of bellen met r.horst@vaartwelzijn.nl / 06 5117 8370 of s.hes@vaartwelzijn.nl /06 2074 4431, buurtwerkers bij Vaart Welzijn.


Auteur

Redacteur